Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnenlandsche Actie

Ontvangsten over de maand Maart 1914.

Voor de 4 samenwerkende corporatiën:

Door den Aflent D. Hogewep. Alphen, Coll. N. H K . f 2.50: Doesburg , Ds. B. cat.bus ƒ 3,05: EmmenfmpM. Evangelisatie ƒ 18,16$; Émst, coll. N. H. K. ƒ 4,50; LoUum, Ds. S. ƒ 5,—; Maasbommel, coll. N. H. K. ƒ 4,62$: Velv, busje J. Verg. f2. 10: Wanneperveen , Ds. M. Zondagsschoolbus ƒ 3.24$, Windesheim , Ds. G. cat.bus ƒ 16,—: Wouarichcm, coll. lichtbeelden f 23,21 Door den Agent P. C. van Melle. Baarland, Ds. >1. uit de Zendingskas ƒ2,50, J. d. M. f 0.25: 's Heer Abtskerkc, f 5,— : Hoedekens kerke , C. B. f 2,50, P. d. B. / 1.—. C. d B ƒ 1,—, Wed. d. B. f 0,25; Kruiningen , Ds W. f 2,10: Maassluis, Mej. S. C. R. van de Zondagsschool „Mosterdzaad" ƒ 5.—: Middelburg , J. D. ƒ 2,—, J. S. f ],—, Wed. G. ƒ 1,—, J. P. f 1,50, door Mej A. M. van N. N. ƒ 3,50, een ; rme weduwe ƒ 0,10, Mej. A. M. ƒ 1,—; Nisse, Ds. A. F. E. P. ƒ 2,50, P. K. f 1,— . J. d. V. ƒ . H. D. ƒ1,—, Wed. N. ƒ1,—; Waarde, Ds. E. J. cat.bus ƒ 2,— Door den Agent H. Sijsling. Driebergen, Mej. I. ƒ 25,—: Zeist, Dames K. ƒ 25,—. Mevr. K. ƒ 15, Jonkvr. A. v. L. f 60,— f 82,39$

Verder uit:

Alkmaar. Door Br. v. d. Roest, coll. vertelavond lokaal ,,Waakt en Bidt" ƒ 16,20 en van Ds Verwaal uit cat.bus ƒ 5,— Amsterdam. Jaarl. contrib. van verschillende bjj den Indischen handel betrokken maatschappijen en firma's ƒ 3750,—: door den Heer W. Wagenaar, netto opbrengst lantaarnavondje ƒ 2,50: door Br. v. d. Roest. coll. Herst. Evang. Luth. Jongel. Vereen. ,,Bid en Werk" vertelavond ƒ 21,48$ Arnhem. Door Mpj. Lensink, \ opbr. Soedaneesje School m. d. Bijbel voor M.U.L.O. Groningen. Mej S Halle (Gld.) Door Ds. O. G. Heldring, coll. bidstond voor het gewas Helvoirt. Door Br. v. d. Roest. coll. N. H. K. f 4,83, coll. vertelavond f 4,43^ Hoorn (N.-H.) Door idem, coll. vertelavond Herst. Evang. Luth. Gem. f 14,44^. coll. vertelmiddag Christ. School f 1,80 Kruisland Door idem, coll. lichtbeelden Putten o/d. V. Door den Heer G. van Rootselaar uit de Zendingskas Rotterdam. Coll. Zondagsschool ,.Eben Haëzer" Sctieveningen. Douair. Bsse v. A Sluipwijk. Deel coll jaarfeest Chr. Jongelingsvereeniging ,,Bid en Werk" Tilburg Door Br. v. d. Roest, Evangelisatie coll. Kindersamenkomst f 1,33, coll. vertelavord f 3,72 Vlijmen. Door idem, coll. N. H. K Westbroek. Door idem. coll. N. H. K. f 6,28£, cat.bus f 1,—, van de Vereen. tot bevordering der Zending f 7,50 Wijhe. Door idem, coll. vertelavond Zundert. Door idem, coll. vertelavond Zutphen. Verzameld door Ds P. Veen Zwolle. Door Br. v. d. Roest, voor spreekbeurt Hulp Zendings-Vereeniging Totaal f Waarvan voor N. Z. G. 39 % = . » » U. Z. V. 42 % — • » R. Z. G. 10 % = . » > S. en T. C. 9 % = . . f 1696,29 . » 1826,77 . » 434,94} _ 801 ' 45 ƒ 4349,45}

Speciaal voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap:

Door den Agent D. Hogeweg. Arnhem, contrib. J. B. f 0,50, G. v. R. f 1, — Windesheim, uit kerkje van de Zondagsschool f 6,00£ ; Door den Agent P. C. van Melle. Heinkensxand, Ds. P. W. f 2,—; Iersekc , uit kerkje van de Zondagsschool f 6,04; Krabbendijke, Ds M. f 1,50; Kruiningen, uit het kerkje van de Zondagsschool f 2,36$ Door den Agent H. Sijsling ƒ1,— : Woerden , Ds. W. d, Amsterdam , N. N. ƒ 50,—; Elleuvvtsdyk, Mej J. S. L. cat.bus ƒ 5,—; Zeist, kinderen Chr. School ƒ5,— 7,50$ 11,90$ 61.-

Sluiten