Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage, behoorende bij Maandbericht van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, No. 6, Jaargang 1914.

Afdeeling

BINNENLANDSCHE ACTIE

BUREAU: RECHTER ROTTEKADE No. 63, ROTTERDAM

Nederlandsch Zendelinggenootschap, UtrechtscheZendingsvereeniging Rijnsch Zendinggenootschap en Sangi en Talaud Comité.

Zeridingadirectoren:

Ds. J. W. GUNNING - Ds. JOH. RAUWS - Dr. F. J. FOKKEMA.

Vertegenwoordiger: J. L. D.VAN DER ROEST, Oude Gracht T.Z. i84bis, UTRECHT. Administrateur: J. NABER.

Agenten : D. HOGEWEG, Steenwijk, P C. VAN MELLE, Middelburg. H. SIJSLING. Noordsingel 149, ROTTERDAM.

Algemeen Administrateur: A. SPRUYT.

Pinksteren.

Pinksteren is het feest van de uitstorting des Heiligen Geestes.

Pinksteren is het feest van de uitbreiding der Gemeente van Jezus Christus!

Pinksteren is het Zendingsfeest bij uitnemendheid.

Dat Gij het Pinkster-Evangelie hooren moogt, dankt Gij aan de Zending.

Wat doet Gij om dat Pinkster-Evangelie te doen prediken aan die volken, die het nog niet hoorden?

Sluiten