Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook dien, welke thuis werd gedaan met het oog op de propaganda, waarvan wij het goede verwachten.

Utrecht, Oude Gracht T.Z. 184 «»is. j. l. D. VAN DER ROEST.

Onze Agenten.

Br. Hogeweg heeft in de maand April wederom heel wat kilometers afgelegd, ofschoon zijn gezondheid nog niet geheel in orde was. Hij bezocht verschillende plaatsen in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Br. Hogeweg legt zich steeds gaarne toe op het winnen van vaste contribuanten, waarin hij deze maand weer herhaaldelijk slaagde. Gaarne zal hij zich in verbinding stellen met bestuurders van plaatselijke afdeelingen, die meenen dat er in hun omgeving nog wel iets gedaan kan worden.

Br. van Melle heeft eveneens zijn pelgrimsstaf weer opgenomen. De hoofdplaatsen van Noord-Brabant, Flakkee en Zuid-Beveland werden door hem bezocht. Evenals Br. H. zal ook hij zich gaarne beschikbaar stellen voor afdeelingen of plaatselijke vereenigingen om te trachten het aantal contribuanten te verhoogen. Nooit moeten deze onzen ouden broeder beschouwen als een soort concurrent, maar als een mede-arbeider, die hunne zaak bevordert.

Br. Sijsling bezocht wederom verschillende plaatsen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Onder de zegeningen door hem thuis gebracht behoorden enkele pakken met theelood, capsules,' zilverpapier, gebruikte postzegels en oude stalen pennen. Voor dit laatste artikel hebben wij nog geen afzetgebied kunnen ontdekken. Mocht een onzer lezers een adres hiervoor weten, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Postzegels, theelood, capsules en zilverpapier brengen nog immer een aardig bedrag op.

Vierde Zendingsstudieweek voor predikanten, te Doetinchem, 8 — 11 Juni 1914.

Evenals ten vorigen jare hebben de Hoofdbesturen van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, de Nederlandsche Zendingsvereeniging, de Utrechtsche Zendingsvereeniging en

Sluiten