Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driebergen. Van de* Vereoniging voor In- en Uitwendige Zending Ellecom. Mevr. J. M. - K. f 5,—, C. T. v. A. f 7,— Eist (O.-B ). J. F. R Enschedé. Van Ds. Sehrieke, verzameld door de Overysselsche Zond.bode Enter. G. S. uit de Zendingsbussen 's-Gravenhage. Ds. J. K. f 5,—, Mej. E. Th. d. H. f 5,—, J. v. d. M, f 1, —, Jonkvr. G. B. v. H. f 2,50, Mr. C. V. f 5,—, C. L. 1,50, uit het busje No. 14 van de fani. A. J. de BI. f 14,35, A. N. P. f 1,50, C. G. f 1,50 Groningen. Mej de R Halle. Door Ds. Heldring uit de eat.bus Hilversum. Z Jutphaas. Door Ds. J. de Jong uit de eat.bus Kruiningen. A. P Leimuiden. Ds. S. J. de H Lent. W. I. R Lochem. Zendingsvereenigiug ,,Uw Koninkrijk lcome" IKIiddacnten. J. S Nieuwkoop. Ds. P. de Bruyn, deel Zendingscollecte N N. N Oegtsgeest. D. D Oostkapelle. Mevr. L Oudwoude. Ds. J. P., uit de Zendingskas Raalte. Ds. G. v. R., deel coll Reusel (L ) T Rotterdam. Mevr. M. H. G. f 1,50, W. E. C. f 5,— , fam. H. /' '2,50, Ph. W. f 1, —, door Ds. Callenbach: J. v. B. f 4,50, H. f 1,53, N. N. f 5,— Sliedrecht. M. C. d. J Stedum. Ds. D. C. Goedhart, uit de cat.bu* Ubbergen. H. W Utrecht. Mej. S. W Velp. J. H. K Velsen. Ds. J. Ph. E Vlijmen. C. H Voorburg. J. H. H Waal en Koog. Ds. C. v. d. Waa, deel Paaschcollecte Wons. Ned. Herv. Gem Zeist. Mej. E. A. v. V Zundert. Ds. W. W. v H Totaal .... / *>>— 12,1,— 10,— 2,— » 37,35 » 10,— » 5,— 10,» 1,— » 2,50 3,» 100,— » 2 » 2.50 » 5,— 2,» 2,50 » 5,— 5.— » 3,— 2,» 21,03 » 10,— » 2,50 » 50.— 40,» 5, — 10,— » 10,— 25, - » 5,— 10,— » 10,— » 12,50 f 794,23

Bovendien voor de Meisjesschool te Tomohon:

Door den Agent H. Sijsling. Amsterdam, Jonkvr. R. v. R. f 10,—, Mej. G. f 25,—. Dr. h. H. f 10,—, H. A. M. O. f 10,—, H. C. K. 50; Breukelen , Jonkvr W. v. C. /* 25,—; Haarlem, Mevr. S. f 2,50; Utrecht, Mej. C. f 5,—, Jonkbr. A. J. d. B. / 100,— Totaal f 190, -

Abonneert U op het Tijdschrift

„MEDEDEELINGEN"

(Tijdschrift voor Zendingswetenschap).

Verschijnt driemaandelijks. — Prijs ƒ2.40 per jaar. Elk stuk is ongeveer 100 bladzijden.

Sluiten