Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder hebben wij drie goede apparaten, die wij tegen ƒ2,— per keer, en verder op dezelfde condities als de platen kunnen verhuren. Voor bijzondere gevallen willen wij gaarne zien wat wij kunnen doen.

Wij raden echter ten sterkste aan om, zoo mogelijk, een eigen apparaat te gebruiken. Bij aanschaffing zijn wij bereid onze bemiddeling te verleenen.

Van onze agenten zijn de Brs. Hogeweg en Sijsling mede voorzien van een goede lantaarn, waarmede zij gaarne op Zendingsavonden zullen helpen. Aanvragen hiervoor verwachten wij liefst zoo tijdig mogelijk.

Propaganda lectuur.

Van het boekje „Wat kan ik doen?" is de eerste oplaag (5000 ex) uitverkocht, doch een tweede druk is inmiddels verschenen. Dit boekje leent zich uitnemend voor uitdeeling op Knapen- en Meisjesvereenigiagen, Catechisaties en dergelijke. Men vrage getalprijs.

Wij hebben een aardigen bladwijzer laten maken, waarvan wij op verzoek gaarne een aantal toezenden. Het is een bescheiden middel om de Zending en den nood der Zending voortdurend onder de aandacht uwer kennissen te brengen.

Van de boekjes:

TA LASA, door Dr. Alb. C. Kruijt, a 15 cent,

NOEMFOR, door Zendeling F. J. F. van Hasselt, a 15 cent,

MIDDEN-CELEBES, door Ds. Joh. Rauws, a 15 cent,

MEDEARBEIDERS, een Zendingsdemonstratie,

door J. Naber. a 10 cent,

zijn nog heel wat exemplaren voorradig.

Bijzonder vestigen wij nog de aandacht op de

Prentbriefkaarten van Sumatra,

betrekking hebbende op den arbeid van het Rijnsch Zendingsgenootschap; deze zijn keurig in kleuren uitgevoerd. Per serie van 5 stuks 25 cents. Alles franco per post. Bij getallen reductie.

Sluiten