Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Purrnerland. Door Ds. A. de Voogd, uit coll. en eenige giften f 18,50; K. H. f 1,— Pijnacker. Wed. C. L. R Raamsdonksveer. Door Ds. Meischke, uit cat.bus Randenbroek. D. W Rhenen. Ds. L. fl,—; J. H. v. V. f 1,—; Ds B. G. f2,50.... Rilland Bath. Door Ds. H. J. Visser, v. d. Zend. Ver. f 2,50 en f 10,—, cat.bus f 1,50 Ritthem. W. S. S. M Roosendaal. J. v. D Rotterdam. Uit brievenbus Zend.huis f 1,—; N. N. f 0,50; N. N. f 0,25; N. N. f 0,25; msj. G. V. f 1,—; P. lt. f 1,—; C. M. v. E. f 1, — ; H. C. V. Jr. f 2,—; mevr. B. f 5,—; J. J. S. Sr. f 5,—; Ds. B ten K. f 5,—; J. F. W. f 5,—; dames O. f 10,—; Mr, W. F. S. f 30.—; Th. E. v. T. f 1,—; J. v. d. T. & Co. f 1,—; L. S. f 1,—; mej. N. f 2,50; J. W. N. f2,50; G. J. B, f5,—; C. M. f2,—; v. L. f2,50; B. v. d. S. f 10,—; door Ds. W. V., bijdrage over de maanden Aug., Sept. en Oct. f 15,— mevr. wed. £. W. fl,—; mevr. wed. B. f 5,—; N. N. f 25,— mej. J. M. V. R. f 25,— ; J. P. B. B. f 5 ; N. T. f 25,— N. N. f 0,50; fa. A. G. S. f5,-; mevr. A. G. v. d. S. f2,50 J. C. v. d. S. f5,-; G. G. f5,—; N. N. f 1,—; L. C. f 2,— D. v. V. f2,50; M. H G. f2,50; C. R. f5,—; J. G. A. f2,50 dames B. f 50,— ; S. v. P. v. S. f 10,— ; H. J. S. f 2,50 wed. L. v. K. f2,50; N. N. f 0,50; N. N. f3,50; mevr. Dr H. K. f 10,—; W. H. v. O. H.W.Azn. f 25,—; W. C. v. d. H f2,50; B. fl,—; mej. C. f 10,— ; H. J. M. v. E. f 10, N. N. in de coll. Nieuwe Kerk te Delfshaven f 2,50 en op 11 October f 1,25; N. N. f 1, -; B. Z. f 5,—; J. f2,50 N. N. f3,—; N. N. f 1,—; van een zend. vriend f 2,50; J. K f 5,— ; fam. R. f6, ; A. A. L. f 1, —; N.N. f 1,—; E. R. f 1,50; I. de Z. v. K. f 1,—; door den heer C. J. v. Dijk, coll. Zond.school ,Eben Haezer" f 1,55; uit zend.busje 218 f8,67; Zond.school „Jeruel f 2,'J5; 8 wekel. bijdrage a f 1,— van N. N. == f f,— ; door Dr. F. J. Fokkema, van N. N. f 10,— ; door Dr. J. R. Callenbach, van de Zond.school f 4,—, onderwijzeres f 10,—, W. f 10,— ( van den heer W. v. d. G. f 2,50; Delfshaven: gecoll. in de N.H.K. op 13 Sept. f2,50 en f2,— = f4,50; M. I. fl,—; J. v. Zw. f 10,—; N.N. f 10,—; G. L f 10,—; H. v. D. f 10; J. H. M. B. 10 kw. f2,50; N. N. 4 kw. f 1,—; N. N. 4 kw. f 1,—; mej. G. V. 2 kw. f 0,50; wed. T. D. 4kw. fl,—; N. N. f500; mej. S. A. E. M. M. fl00,-;N. N. f 10,—; door den hr. J. Naber, coll. bij.lezing C J. M.V. „Obadja" op 4 Oct. f 4.69J; busje 201 f 1,31; door Ds. v. d. Giesen f 1,02£ en f45,— Rijnsaterwoude. Door Ds. G. Th. Smit, J coll Rijperkerk. Mej. G. A. R S R. v. S Santpoort. N. N. f 1,—; Mr. C. J. G. B. f5,—; mevr. B. f 10,—; J. T. Cr. f 500,— Sauwerd. J. S Schaarsbergen. Mevr. Br. v. d. Z Scherpenzeel. J. R Scheveningen. D. H. Jzn. f10, —; van 3 lezers fl,—; E. A. K. f 10,—; door Ds. Wartena van N. N. f 20,— Schiedam. N. N. f 1,75; N. N. f 1.50; van mej. W. Schellevis opbr. verkocht zilverpapier f 10,— van N. N. f20,— Schildwolde. 1/5 coll. N.H.G. f26,— ; Pinkstercoll.N.H.K. f 15,65 / 41,— 33,25 41,65

Sluiten