Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schipluiden. Van de C. J. V. „Eliëzer" Schoonhoven. Door Ds. J. v. d. Spek f2,50 en van N. N. f2,50; v. d. W. f2,—; Ds. J. v. d, Spek van een catechisante f 2,—Schoterzijl. J. D Serooskerke. Door Ds. A. Adriani van D. V. f2,25; Oogstcoll. N. II. G. f 16,14 Simonshaven. C. v. B . SI ied recht. Ph. de K. K. f 10,—; door Ds. H. ten Kate uit Zend. kas f 15,—; van N. N. f 160, —; van N. N. f 1,— Sluipwijk. A. V Sluis. Ds. M. G. B Smilde. H Sneek Mevr. ten C. f 10,—; Dr. G. A. W. f 2,50 Souburg. W. P Spaarndam. B Spankeren. Mevr. de Wed. C. E. H.-Sw Spijk. Door Ds. J. W. Roth Sr. coll. N. H. G Standdaarbuiten. Ds. B. 't L Stedum. P. K Steeg. Z. f2,50; C.H. f2,50; A.J.H. f5,—; W.T. f2,50; mevr.B.f 5,Stuifzand. A. S Suameer. Door Ds. O. Noordmans kerk.coll. f 18,64; idem f 19,70 T N. N Terhorne. Door Br. v. d. Roest coll. vertelavond Terkaple. Door Br. v. d. Roest coll. Chr. School f 4,05 en coll. lichtbeelden f 10,22 Terneuzen. J. J. K Texel. B. v. d. V Tholen. J. B. K Tiel Mej. W. F. f 1,—; mej. J. C. f 5,—; mej. v. R. 1,—; mej. J. J. S. f 1,—; mej. C. L. f 2,—; mej. W. C. f 5,- ; G. L. C. v. d. G. f2,— Tjerkwerd. Wed. S. P Tolbert. D. v. B Tricht. F. W. Y. fl,— ; door Ds. F. Mooi uit Zend.kas f5,— Tuil en't Waal. Door Br. v. d. Roest, vertelavond militairen en burgers Twello. Door Ds. M. A. v. Rhijn uit cat.bus f 7,— ; Mr. H. H. E. f3,— (12 kw.) Tzum. Tj. Y. fl,—; door Ds. P. Noordmaus, coll. f 1,75 U C U G Ubbergen. Ds. G. P. SchuileiUgchelen. J. de V. f4,—; coll. f 1 N.N Uithuizen. S. E Uithuizermeeden. J. W. D. f 1,—; N.N. fl,—; M. J. S. f6,—; J. E. f2,50 Ulrum. J. D. S utrecht. J. J. W. f 10; mej. B. f 15,— ; Dr. K. f20,—; M. R. f 1,50; mej, M. M. f5,—; mej. v. H. f25,— wed. P. J. v. E. fl,—; R. v. d. V. f8,—; H. A. K. f3,50; Jonkr. J. E. H. f 5,- ; J. L. v. H. f 5,-; mej. C. G. v. W. f 10,—; J. O. W. M. f0,50; M. fl,-; S. W. f 10,—; H. F. R. f 10, —; Mevr. V. f 2, — ; Wed. Mr. K.. J. H. R. f 40,—; door den heer H. v. Haselen uit kas zond.school te Jutphaas f 10,—; G. v.d. N. f 1,25; J. H. 2,— ; dames W. fl,-; Wed. S. H. V. f 1,-; Dr. M. W. f5,—; H. te W. f 10,—; Mr. A. T. Bar. v. L.f 50,-; D. L. v. B. f 10,—; dames B. f 25,—; Dr. C. D. C. f 10,—; M. E. P, f 1, — ; ƒ 9,— 2,50 18,39 2,186,— 1,05 2,50 25,— 12,50 1,— 3,20 10,— 1,30 5,2,50 17,50 1,— 38,34 1000,— 7,50 14,27 1,— 1,— 2,50 17,1,— 0.75 6,— 15,41 10,2,75 1,— ],— 25,5,— Ï0,— 10,50 2,50

Sluiten