Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mej. M. M. f 2,50; Mevr. B. f40, — ; Mevr. C. v. V, fl t —; H. W. P. f 1,—; van N. N. f 10, — ; Mevr. v. N. v. N. f 100,—; J. W. v. L. f 75,— ; mej. H. J. T). f 2,50; N. N. f 10,—; door Dr. J. W. Gunning, N. N. f25,— ƒ 560,75 Valthermond. G. BI. f 1,—; P. P. Kznfl,— „ 2,— Varsseveld. N. N. f 5, —; door Br. y . d. Koest Pinkster-coll. N. H. K. f33,70; idem coll. Openbare bijeenkomst Chr. J. V. 7,81; idem cat.bus Ds. Knottnerus f 10,— „ 56,51 Velp. Ds. Y. D. M. M. f 1,75; Ds. J. H. K. f 5,—; Mevr. B. f 2,50; 11. B. f 10,—; Mej. II. T. f2,50; Mevr. O. K. f5, —; Mevr. B. f 10,—; mej. J. R. f 25,—A. H. C. A. f 25,—; N. N. f 50,—; H. Y. Z. f 1000,— door den heer A. H. C. Avelingh van Mevr. Wed. Dr. G. f 5,—; door kw. Nortier van Mevr. v. d. Z.-R. f 20,— „ 1161,75 Velsen. Jhr. B. v. H „ 100,— Visvliet. Mej. A. B._ „ 5,— Vlaardingen. H. v. E. f 1,—; Wed. J. H. de Z. f5,—; Mevr. Wed. H. N. f 1, —; W. v. d. B. f 0,75 7,75 Vleuten. A. v. W. Mzn , 2,50 Vlissingen. Dr. H. T. O. f 10,—; mej. A. C. de K. f 10,—; de H. B. f 1,—■; Mevr. G. V. f 25,—; door Ds. C. L. Voorhoeve (giften) f 17,40; uit cat.bus van Ds. D. Talma f 12,50 » 75,90 Vollenhove. Dames ter N „ 2,50 Voorburg. N. N. f 0,50; mej. A. D. f2,—; J. H. H. f50,—; M. A. 1!. f 15, —; J. B. f 1,— „ 68,50 Voorschoten. Door Ds. C. v. Wijngaarden, gevonden in de coll. op 5 Juli, nit dankbaarheid f 10,—; J. M. y . K. Sr. f 10,— „ 20,— Vorden. Uit busje no. 44 f 2,50; door Ds. J. (,'. Helders, kerkcoll. op 5 October f 104;— „ 106,50 Vreeswijk. Door Br. v. d. Roest vau vertelavond militairen en burgers „ 11,03 Vuren. Mevr. de W „ 0,50 V X » 1,— Waarde. H. v. W. f 10,—; Ds. E. V. J. Japchen, overschot uit een orgelfondsje f 2,36j , 12,36J Waardenburg. Door Ds. '/oorsteegh uit de kas Chr. Bel „ 5,— Wamel. G. J. K » 1,— Wanneperveen. A. D „ 1.— Wapenvelde. Door Ds. W. Wesseldrjk, van een onbekends „ 15,— Warffum. A. S. f 2, - ; A. S. f],-' , 8,-rWarns. H. 13 „ 1,— Wateringen. Door Br. v. d. Koest, coll. N. H. K. f 14,77, idem nagift f 3,— „ 17,77 Weesp. Mej. A. H. v. H. f 5,—; V. v. d. P. f 1,— „ 6,— Weldam. Door den Eerw. Heer G. Vogel, van Gravin S.-B. f 10,—, wed. J. W. B. te K. f 5,—, N. N. te G. f 2,50, A. J. L. te G. f 1,— „ 18,50 Wemeldinge. P. L. f 10,—; J. W. f5,—; C. J. V. 2 Tim. 2 : 22b f 1,—; K. D. f2,50; A. M. f7,25; door Ds. J. W. Drost, uit de coll. voor in- en uitw. zend. f25,—; idem, idem f50,—» 100,15 Westerembden. Door Ds. F. J. Fokkema, v. d. kerkeraad » 20,— Westergeest. J. B. f 1,—; J. F. Fzn. f5,— „ 6 .— Westervoort. G. W , 1,— Wezepe. J. S , 5,— Wildenborch bij Vorden. E. R. G. B » 50,— Willemstad. M. J. R. f5,—;doorDs. P. M. Eigeman, uit coll. f 10,— „ 1 — Winschoten. N. N 25,— Winterswijk. D. N. K. f 10,—; G. W. G. f 1,—; door Ds. G. D. A. Oskamp, coll. bidstond f51,—, nagek. gift f6,— „ "8,—

Sluiten