Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Speciaal voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap.

Aerdenhout. Mr. A. A. v. d. M Amersfoort. M. v. H Amsterdam. G. H. de M. O. f50,G. G. G. f5,—; J. P. H. fl,-; A. v. d. V. f10,—; L. J. H. f2,—.. B v. d. W. v. d. F. f 2,50; Freule v. d. W. f2,50.. Boxtel. J. S Breda. N. N. f5,—; C. J. C. "W. f5,—; K. V. f 10,— Brielle. T. R Bruinisse. Door Ds. G. Waardenbur», collecte Clharlois Van de Comm. voor Kerkelijke Zending der N. H. G. Dalfsen. Door Ds. H. Guittart, nam. kerkeraad Delft. Door mr. Y. de Koek, gift van N. N Doetlnchem. Ds. C. M. B Driehuizen. Dr. J. J. F. S Driel. Ds. J. G. K Eefde. Ds. J. v. d. H Engwierum. Door den heer J. R. Boersma, nam. C. Z. C. „Dokkurn" Enkhuizen. F. en W Enschedé. Door Da. O. Schrieke, extra coll, chr. samenk. f 12,50; door Ds. Roobol, uit cat.bus f5, — Goes. Ds. H 's-Gravenhage. Door Dr. Simou v. d. Aa, ran mej. V. f2,—; J. E. S. f3,-; Ph. S. en Co. f 10,—; fam. H. f 10,—; H. T. O. f2,50; J. A. F. v. d. M. v. K. f 10,—; mr. J. H. B. f20,—; J. F. N. f5,-; A. W. f2,50; mej. M. N. V, f 10,—; N. N. f 2,50; mevr. de R. C. f 10,—; W. W. J. B. Bar. F. v. A. f25,—; W. v. G. f2,50; C. G. f2,— Groenlo. Wed. H. Th Groningen. Ds. J. de Z Haarlem. Mevr. A. G. C. en mej. L. C. B. W. f5,—; L. t 2,50; door Ds. W. v. Lennep, uit zend.kerkje f 5,— Haren. Mej. S .... Heemstede. J. C. T Heinkenszand. Door Ds. P. Warners, coll. N. H. G Heino. C. v. D Hilversum. G. A. Bar. v. F Hoek V. Holland. Door Ds. J. H. Ruysch v. Du^teren, uit cat.bus Holwierde. Door Ds. J. W. Hanneuia, 1/3 coll. N. H. G Kampen. W. ten K Leeuwarden. J. G. W. fl,—; A. de Vr. fl,— Leiden. S. S. f50,—; J. N. f 10, — Maastricht. Fr. J. v. d. T Minnertsga. Door Ds. J. P. v. Leusden Mijdrecht. Kerkeraad H. G Nijmegen. Door Dr. A. v. d. Flier, coll. N. H. G. te Kleef Oldeboom. S. H. S Oosterbeek. v. E. f 10,—; mej. D. W. A. R. f 2,50 Prinsenhage. Door Ds. Cieremans, coll. N. H. G Renkum. H. R Rhenen. Mej. W. N. J. v. S Rotterdam. Mej. A. G. W. v. R. f 50,—; N. N. f 0,50; C. H. f5,—; door Ds. Voors, van J. Fï. f2,50 Schiedam. Door Ds. A. Tap, van N. N

Sluiten