Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Speciaal voor het Rijnsch Zendinggenootschap.

Amersfoort. Door Ds. J. Pannebakker, van N. N Amsterdam. Onder verwijzing naar Deut. 15 : 11 sub 2 deel gift Bloemendaal. F. F. F. f5,—; mevr. H. S., deel gift f50,— .... Breukelen. M. P. v. d. H. S., deel gift Broek op Langendijk. Door Ds. J. P. Dijk, 1\C Srummen. Door Br. v. d. Roest, deel coll. N. H. K Engwierum. Door den heer J. R. Boersma, namens Zend. Gom. in de classis Dokkuin Goes. Door Ds. J. P. Steinz, namens den kerkeraad S -Gravenhage. Door Dr. Simon v. d. Aa, van mej. M K. f0,50; L. J. H. f 11,—; mr. J. H. B. f 5,—; dames E. en L. L. f 50,— Groningen Mej. M. B Haarlem. Mr. P. H. W. 6. v. d. H Heinkenszand. Door Ds. P. Warners, coll. N. H. Gr Heino. C. W. v. D Hoorn. H. S L N. N., deel giit Meppel. G. J., contributie - Minnertsga. Door Ds J. P. v. Leusden f5,— en aandeel uit de zend.kas en kerkcoil. f 16,—— Mijdrecht. Van den Kerkeraad der N. H. G Nijverdal. Door Ds. P. M. de Jong, uit cat.bus Ommelanderwijk. Door Ds. Grootjans, namens kerkeraad Oosterbeek. Mej. B Oude Leye. Door Zend. J. Metz Overschie. Door Ds. v. d. Hooft flü,— enflö,— Rinsumageest. Door Ds. J. Jukema, van Wed. B. f3,— en Ds. J. J. J. f2,— Rotterdam. Hulpver. In- en Uitw. Zending f10,—; X. f2,—.... Sexbierum. Door Ds. N. C. J. de Minjer, uit coll. N. H. G. f 12,50, N. f5, — Schiedam. Van de Hulp Zend.vereen, f10,— en f 10,"— Tricht. Door Ds. F. Mooi, uit de kas der plaatsel. Zend.vereen. Utrecht. Door mej. J5. II. v. d. Belt, uit schoolbusje f5,—•; W. ■\ G. H. f 0,50; D. K. f 1,—; door Br. Jens, v. N.N. deel gift f 20,— Voorburg. Door Ds. Klinkenberg, van mej. M, f 1,—, hemzelf f25; van de Hulp Zend.vereen, f10,— de Wijk. I. M. de V. v. S Zeist. Mej. H. E. B Zoutelande. Van de Gem. Zend.vereen Zwolle. Ds. A. de J Z X : Totaal.. ƒ 1,50 500,— 55, » 12,50 » 5,— J» 15,— 22,50 » 10,66,50 25,— 2,50 „ 1 7,— » 2,50 » 25,— » 5,— 21,— » 10,— 2,50 » 1,50 » 5,— 10,— 25,5,— » 12,17,50 20,— 2,50 26,50 » 36,— » 2,50 40,— „ 5,— „ 2,— ' 1000,f 2000,—

Speciaal voor het Sangi- en Talaud Comité.

Amersfoort. Door Ds. J. Pannebakker, van N. N f Amsterdam. Door mevr. E. M. Ruysch van Dugteren, van mej. K. f2,50; uit busje f3,50; mevr. wed. R. v. D. f2,—; onder verwijzing van Deut. 15:11 sub. 2 deel gift f 50, —; van den Kerkeraad der N.H.G. aand. zendingsgave over 1913—14 f314,— Bloemendaal. Mevr. V. H. S. deel gift Bodegraven. Door den heer T. Splinter, van de Hulp Zend. Ver. Borne. Door Ds. A. Goedhart Breukelen Mr. M. P. v. d. H. v. S., deel gift 372,— 50,— 25,2,50 12,50

Sluiten