Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 5,—, Zuster N. f —,50 ; Nieuweroord, coll. Evangelisatie f 6,08; Ommeren , Ds. I. f 2,—; Velp, mej. V. f 1, — ; Wezepe, coll. N. H. K. f 11,80}; Windesheim, N.N. f20,—; Zelhem, Ds. P. cat.bus f 5, — f Door den Agent P. C. van Melle. Klundert, mej. M. E. v. d. K. f 1,— ; Middelburg , S. f5, — ; Wolf aartsdijk, B. en N.N. f5,50 „ Door den Agent H. Sijsling. Baarn , N.N. fl,—; 's Gravenhage, door Dr. E. J. W. P., uit meisjes zend.kas f 25,—, mevr. R. f 50,-—; Haarlem , N.N. f 1, — ; Rotterdam , C. R. f 40,— 94,795 11,50 117,Speciaal

voor het Ned. Zendelinggenootschap:

Door den Agent D. Hogeweg. Oude Biltzijl, D. K. contrib. f5,25; Ten Boer , contrib. f26,50; Vrouicenb.molen, P. S. contrib. f 5,25 Door den Agent P. c. van Melle. Sas van Gent , Kerkeraad N.H.K. f2,50, Ds. A. f 1,50, mej. C. H. 2,50, P. A. N. fl,-, P. S. fl,-, M. S. f—,75, J. R. fl,—, A. v. H. Sr. f 1—, A. v. H. Jr. fl,—, J. K. R. f 1,— Door den Agent H. Sijsling. Amsterdam , Mr. d. J. S. f 40, — , Baarn, Ds. A. f 1,—, D.re R. f 50,— ; 'sGravenhage, Dr. F. v. G. G. f10,— ; dezelfde diverse giften f 10,— ; Haarlem, Ds. A. M. cat.bns f2,50; Utrecht, D.re Q. v. TJ. f 100, — 37,13,25 213,50

Uit Zendingskerkjes:

No. No. No. No. 253 f 3,50 366 f 2,04 630 f 6,— 653 f6,85 743 - 5,61 816 - 0,734 877 - 4,— 939 - 8,58 1155 - 0.56J 1257 - 0,95 Groede (808 ?) - 1,37 40,20

Speciaal voor het Sangi- en Talaud Comité:

Door den Agent H. Sijsling. Haarlem, D.re A. C. P. v. W 25,—

Over de maand October 1914.

Voor de 4 samenwerkende corporatiën:

Door den Agent D. Hogeweg. Beetsterzwaag , uit Zond.schoolbus f4,95, van de Knapenvereen. f30,—, coll. N\ H. K. f 20,27 j ; Bovensmilde, Ds. B. cat.bus f 1,— ; Lieren, mej. K. f 1,50; j Doetinchem, mej. G. f2, —, J. H. f —,50 ; Halle y Dr. H. cat.bus f 4,65 ; Hollandscheveld , coll. N. H. K. f 20,48^, W. J. K. uit spaarpot f2,50; Hoogersmilde , coll. N. H. K. f3,11; Steenwij/c, J. T. M. f 10,— , Mr. W. W. f5,—, Ds. B. cat.bus f5, — , Ds. r. K. zend.bus f 3,50, T. R. f 2,50, J. t. K. f 2,50, J. E. f2,50, R. d. B. f 1,-, dames M. f ],—, T. F. f 1,—, H. v. D. f 1,—, P. v. D. f 1,— ; Terwolde y coll. Evangelisatie f 1,80 ; Varseveld, Ds. K. cat.bus f 10,— Door den Agent H. Sijsling. Amsterdam. , Jkvr. R. v. R. f 100.—; Baarn, Mr. R. v. R. f 10,— 138,77 110,—

Speciaal voor het Ned. Zendelinggenootschap :

Door den Agent D Hogeweg Amsterdam, mevr. wed. R. A. contrib. f5,-; Doetivchem, contrib. en giften f 27,50 ; Halle, Dr. H. contrib. f 5,25 ; 's Heerenberg, contrib.f 5,50 ; Hengelo(0.), contrib. en giften f 77,40 ; Terborgh, Ds. K. contrib. f 5,25 ; Farteveld, Ds. W. r. E. f 2,50, Ds. K. f 2,50 130,90

Sluiten