Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door den Agent H. Sijsling. Breukelen , Ds. C. J. V., zend.kas f 22,50 ; ' j Gravenhage , Dr. S. cat.bus f 2,65 ; Haarlem . Mr. H. H. B. f 10,— ; Ransdorp , Ds. J. cat.bus f2,— ; Weesp , mej. v. H. fl,—, mej. v. S. f2,— ƒ 40,15

Uit Zendingskerkjes:

No. No. No. No. 139 f 0.43 171 f 1,40 657 f 2,— 792 f 2,50 , 6,33

Bovendien voor de Scholen in de Minahassa:

Breukelen , Ds. C. J. V a 11,25

Speciaal voor de Utrechtsche Zendingsvereeniging:

Door den Agent D. Hogeweg. Oosterbeek , Ds. v. 't H n 17,50

Speciaal voor het Sangi- en Talaud Comité:

Door den Agent D. Hogeweg. Nijverdal, Ds. d. J ^ ^37 TotaaI ƒ 1894,89£

RECAPITULATIE.

Totaal voor dc 4 samenwerkende corporatie» ƒ 825,86 Ned. Zend. Gen 39 % van ƒ 825,86 = ƒ 322,08 Speciaal voor N. Z. G „ 985,14^ ——— ƒ 1307,22^ utr. Zend. Ver 42 % van ƒ 825,86 = ƒ 346,86 Speciaal voor U. Z. V „ 28,02 ƒ 374,88 Rijnsch Zend. Gen 10 % van ƒ 825,86 = ƒ 82,59 Speciaal voor R. Z. G —,— ƒ 82,59 Sangi- en Talaud Com. 9 % van ƒ 825,86 = ƒ 74,33 Speciaal voor S. en T. C „ 30,87 —— ƒ 105,20 Totaal ƒ 1869,89^

Sluiten