Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Br. Woelders om dit treftend verhaal te schrijven, heb ik toch ter zelfder ure als deze waardige broeder door een en denzelfden geest geleid uwe aandacht willen vestigen op de mogelijkheid hoe wij kunnen medewerken, door eenig geld voor het loskoopen van slaven kinderen op Papoea te verzamelen.

Ach! laten wij toch doen wat wij kunnen, eerst het lichaam redden uit de hand des verderfs dan de ziel. Laten wij toch zorgen, dat de klacht der broeders telkens door onze gaven tot zwijgen gebracht worde: o, welk een klacht! wij hebben geen geld en geen goederen om kindertjes van 2 en 3 jaren los te koopen, die van hunne ouders beroofd zijn en door

Velp.

de roovers, als zij niet van hen gekocht worden, dood gemarteld worden. Denkt aan Ali en den gruwelijken ! dood zijner ouders, denkt aan Candace aan Elli, aan Fatima.

.

. Denkt aan al die kinderen die te koop aangeboden worden; broeder Jens kocht er drie in één week, waarvan hij er 2 in zijn huis opnam en er een aan de ouders teruggaf; gij kunt u begrijpen hoe heerlijk zulke daden van liefde op de Heidenen werken. Zoo moet ook eindelijk hun hart verteederd worden.

Hoe kunnen de zendelingen zulke wilde barbaren en menscheneters anders dan door liefde winnen ? Komt laat ons hen helpen dat zij door onze gaven hunne liefde kunnen toonen.

L. J. H.

MEDEDEELINGEN.

Van 1 Junij tot 30 September 1879 is ingekomen:

Uit Alkmaar ƒ 5— Transport . . ƒ 140,52 Transport . f 336,57 " Aaierongen . . . 5,20 Uit Broek op Langedijk Uit Ryssen.Zondagsch. aldaar voor het van J. Balder . . . // 18,— van de Zondagschool. * // 15,79 portret van van Dijken // 0,50 " A. Bouwens. . . » 9,20 Uit Rotterdam . . . . * 150,8,— " G. Balder . . . // 14,— * Sluis // 19, IS 6 Uit Amersfoort . . . { „ 8.— « 4,— // Velp: " Amsterdam: " Doorwerth . . . // 2,50 door Ds. L. J. Heldring door den heer Smit . . H 30,» Eerbeek .... // 5,20 van de Christ. school. . // 16,OS « Jkvr. Schollen . . // 28,— // 1,50 voor het portret van van // 1,— Uit Anjum » 5,— 3,30 » 's Gravenhage . . v 110,— " St. Anna Parochie. . » » 12,Uit Voorschoten. . . . // 13,50 h Apeldoorn (Gortel) . U 1,56 " Hengelo .... « 3,— h Warnsveld . . . . // 6— '/ Arnhem H 37,50 " Nieuwerbrug . . // 3,65 // Wichmond . . . . " 5,— " Bennekom . . . . // 5,46 » Noordwijk binnen. // 13,— // IJsselstein . . . . // 90,— « Eergen op Zoom . . // 3,— u Zwolle // 8,— Transport . " . f 140,521 Transport . . . ƒ 336,57 Totaal. . . ƒ 661,12'

A. W. VAN BEECK CALKOEN, Hoofdkassier.

Boekdruk van Kemink & Zoon, te Utrecht.

Sluiten