Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POSTERIJEN.

Binnenland.

Brieven 0—20 gram 5 cent.

20—200 „ 10 „

200—500 „ 15 „

elke 500 „ meer 5 cent meer.

Postbladen zijn aan te merken als brieven. Zij zijn verkrijgbaar in drie soorten, n.1. met een zegelafdruk van 3, 5 en 127 3 cent, prijs resp. 372» 57» en 13 cent.

Gezegelde briefomslagen verkrijgbaar met een zegelafdruk van 5 en 12V S cent, resp. 5 1 / 2 en 13 cent per stuk.

Briefkaarten. Port 2 1 /» cent. Gezegelde briefkaarten verkrijgbaar a 3 cent; dubbele briefkaarten (betaald antwoord) a 6 cent.

Stadsport. Brieven: 0—20 gram 3 cent.

20—200 „ 5 „

Briefkaarten: 172 cent. Gezegelde kaarten verkrijgbaar a 2 cent; dubbele a 4 cent.

Gedrukte stukken. 0—500 gram 1 cent voor elke 50 500—750 „ 127s cent. 750—1000 „ 15 " „

voor elke 1000 „ meer, 27s cent meer. Maximum 3000 gram.