Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Gouverneur-Generaal Camphuis, dat de landheer van Depok, de heer Chasteleyn, had doen beitelen in den gevel van zijn huis te Batavia:

Wie altijd leyt en peynst en nimmer durft beginnen, Wie altijd overlegt de swarigheid van 't werk, Wie altijd leyt en maalt en rammelt met de zinnen, Bouwt nimmermeer een huis, veel minder nog een kerk. Slaat handen aan den ploeg en legt gints niet te wroeten, Te spelen met Uw breyn, maar grijpt de steenen aan En metselt metterdaad, de kunst zal U ontmoeten. Hij heeft genoeg geweest, die het slegts onderstaan.