Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 ct. per hoofd in 1911 stegen, en schrijft dit onder verschillende andere invloeden ook aan die van Lunteren toe, (in dit geval is zeer duidelijk wat één persoon die zich met hart en ziel geeft, bewerkstelligen kan.) Uit Rotterdam wordt bericht, dat de onlangs daar aangevatte actie onder knapen o.m. daardoor mogelijk is, dat men uit de Zendingsstudiekringen de noodige leiders en werkers voor dezen arbeid verkreeg. Verschillenden vermelden, thans met meer vrucht en echte belangstelling de gewone zendingsberichten te kunnen volgen, en dat nu ook geregeld te doen. Anderen berichten dat zij zich op zendingslectuur geabonneerd hebben. Van andere kanten wordt medegedeeld, dat het bezoek van gewone samenkomsten tengevolge van den zendingsstudie-kring toenam, óók doordat de leden van den kring voor zoo'n samenkomst propaganda maakten, door zelf het voorbeeld te geven van er heen te gaan en anderen daartoe op te wekken. Meer dan één kring vermeldt een zendingssamenkomst, of avond met lichtbeelden, georganiseerd te hebben, die veel belangstelling wekte, waar zendingslectuur verkocht werd, en die een batig saldo voor de zending opleverde. Andere kringen melden dat een naaikrans, kindervereeniging enz. opgericht werd ten bate van de zending onder leiding van de leden van den kring.

Aanbevelenswaardig is het, wat enkele kringen deden, die onder deskundige leiding van een zendeling of oud-zendeling de ethnographische verzameling te Leiden bezochten of een andere koloniale verzameling.

Vrij algemeen is het bericht, dat de kringen nieuwe contribuanten voor de zending opleverden, of dat zij voor een bepaald doel collecteerden. Van een kring (over Suriname) gaven allen zich op als contribuanten en spraken bovendien af om voor een bepaalden datum elk twee andere contribuanten te winnen. Twee kringen vermelden voor Suriname gecollecteerd te hebben.