Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZENDINGSSTUDIE RAAD.

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 20 Mei 1911, No. 52.

(Nederlandsche Staatscourant van 29 Juni 1911, No. 150)

Leden:

Dr. J. R. Callenbach, Voorzitter, Ned. Herv. Pred. te Rotterdam.

JanWillem Gunning J.H.zn ., e.i., Secretaris-Penningmeester,

Keizersgracht 580, Amsterdam. Ds. J. Henzel , Ned. Herv. Pred. te Boxmeer. Jonkvrouwe H. B. de la Bassecour Caan , te 's-Gravenhage.

Dr. H. C. Rutoers , Geref. Pred. te Marken. B. M. Alkema , te Deventer.

Correspondeerend Lid voor Nederlandsch Oost-Indië

Mej. J. C. Rutgers , Petronella-Hospitaal, Djokja (Java).

Boekhandel van den Zendingsstudie Raad

Directeur:

A. J. C. van Seters , Javastraat 78, te 's-Gravenhage.

Redactie „Nederlandsche Zendings-Bode" en „Ons Zendingsblad."

Hoofdredactrice: Jonkvr. H. B. de la Bassecour Caan , Zeestraat 86 te 's-Gravenhage.

Redactie Zendingsjaarboekje 1913.

Ds. J. Krüger , Geref. Pred. te Silvolde.