Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hulpvereenigingen:

Afdeelingen, Hulpgenootschappen in onderscheidene plaatsen, Vrouwen-hulpvereenigingen, Kwartguldensvereeniging.

Geschriften (periodieke-):

Maandberichten; — Mededeelingen van wege het N. Z. Q. (Tijdschrift voor Zendingswetenschap, onder redactie van Dr. A. W. Brouwer, J. W. Gunning en Joh. Rauws ) verschijnt om de drie maanden, f 2.40 per jaar.

„Het Nederlandsch Zendeling-Genootschap. Wat het doet en wat het wil". 1 ex. f 0.25; bij getallen reductie.

„Onze Eerstelingen onder de Possanen", door Ph. H. C. Hofman , Zendeling van het Ned. Zend. Gen. 1 ex. f 0.05 per stuk; bij getallen redactie.

„Papa i Woente" door Alb. C. Kruijt , Zendeling van het Ned. Zend. Gen. 1 ex. f 0.15 per stuk; bij getallen reductie.

Alle a.s. Zendelingen worden opgeleid aan de Nederlandsche Zendingsschool.

Zendelingen:

1. A. Kruyt te Modjo-Warno (O. Java). 2. J. H. Hiebink Rooker, Directeur van de Kweekschool voor Inlandsche onderwijzers te Tomohon (Minahassa). 3. Alb. C. Kruyt, te Pendolo (Posso). 4. F. de Munnik, te Kediri (O. Java). 5. S. Luinenburg, te Segaran, (O. Java). 6. S. S. de Vries, te Swaroe (O. Java). 7. C. van der Roest, (chef der drukkerij te Menado). 8. J. H. Neumann, te Sibolangit (Medan-Deli). 9. E. J. van den Berg, te Kaban-Djahe (Medan-Deli). 10. W. Dunnebier, in Bolaang-Mongondou, (thans met verlof) 's Gravendijkwal 101, Rotterdam.