Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Ph. H. C. Hofman, te Kasigoentjoe (Posso), (thans met verlof) Oranjelaan 1086, Ginneken. 12. J. Kats, Directeur van de Kweekschool voor Inl. onderwijzers, te Modjo-Warno. 13. J. P. Talens, Deli. 14. Mevrouw A. Kruyt-Pijzel, Arts te Modjo-Warno. 15. D. Th. Notten, Directeur van de Ambachtsschool te Kakas (Minahassa). 16. Zr. E. Hulzebos, Diacones te Modjo-Warno (O.Java,). 17. Zr. H. de Ruyter, Diacones, te Sonder (Minahassa). 18. Zr. M. Schoch, Diacones, te Sonder (Minahassa) (met verlof). 19. D. Crommelin, te Modjo-Warno (O. Java) (thans wnd. zendingsconsul te Batavia). 20. G. Smit, te Raja (Medan-Deli). 21. G. van der Waals, Langowan (Minahassa). 22. L. Bodaan, te Koeta Djoeroeng (Medan-Deli). 23. P. ten Kate, te Napoe (Posso). 24. P. Schuyt, te Koekoe (Posso). 25. P. Cornet, te Paree-redja (O. Java). 26. Dr. E. A. Zegers Verhoeven, Arts te Modjo-Warno (O. Java), 27. W. Westerveld, Onderwijzer aan de Ambachtsschool te Kakas (Minahassa). 28. A. van der Endt, Onderwijzer in Bolaang-Mongondou. 29. H. J. Wesseldijk, Kasigoentjoe (Posso). 30. Zr. C. M. Roose, Diacones, Modjo-Warno (O. Java). 31. G. J. Welsz, Onderwijzer aan de Kweekschool te Tomohon (Minahassa). 32. W. C. Stenstra, Onderwijzer aan de Kweekschool te Tomohon (Minahassa). 33. Zr. J. M. van Gink, Diacones, Swaroe (O. Java). 34. Zr. M. van der Linden, Diacones, Modjo-Warno (O. Java).