Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschriften (periodieke-): Het „Orgaan der N. Z. V." (maandelijks). Het „Zendingsblaadje" (maandelijks). De „Zendingsblaadjes voor de Jeugd".

„Na vijftig jaren", gedenkboek, door Ds. H. J. Rooseboom (aan het Zendingshuis te verkrijgen).

De a. s. Zendelingen worden opgeleid in het Zendingshuis.

Zendelingen:

J. Verhoeven, Kadipaten, Res. Tjirebon, Java. O. van der Brug, Buitenzorg, Java. C. J. Hoekendijk, Garoet, Preanger Regentschappen, „ J. H. Blinde, Tjiandjoer, „ „ „ H. C. G, Ruttink, Bandoeng, „ „ „ A. Vermeer, Djoentikebon, Indramajoe, Res. Tjirebon „ A. J. Bliek, Meester Cornelis, Batavia, „ J. Iken, Bandoeng, Preanger Regentschappen, „ M. Tuiten, Pangharepan, Tjibadak, Preanger Regentschappen „ L. Borst, Bandoeng, Preanger Regentschappen, „ A. van Dijk, Tjigelam, land Tjileungsi, via Meester Cornelis, Batavia A. van As, Indramajoe, Res. Tjirebon, „ L. M. van Noppen Jr.. Tjiandjoer, Preanger Regentschappen, „ Onderwijzeressen: Mej. H. Dijkstra, Zendingsschool, Buitenzorg. Mej. Mimi Betz, „ Garoet. Mej. J. M. de Haan, „ Indramajoe.

Zendingsjaarboekje