Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. H. J. Rooseboom ) Idem Nederlandsche DS. P. KRULL \ Zendingsvereeniging. jonkvr. H. B. de la bassecour caan. Mevr. L. Gravin van Bijlandt—van Loon. Jonkvr. A. M. Elout van Soeterwoude. Eereleden: Jonkvr. W. van Hogendorp. Ds. M. A. Adriani. Ds. P. E. Barbas. Het Comité kent geen leden, wel contribuanten. Periodieke Geschriften: Mededeelingen vanwege het Sangi- en Taiaud-Comité. De a.s. Dienaren des Woords worden opgeleid aan de Nederlandsche Zendingsschool. Dienaren des Woords in dienst van het Sangi- en Taiaud-Comité. P. Helling, Siauw, Oeloe, Sangir-eilanden. Mr. K. G. F. Steller, Manganitoe, Gr. Sangir. (met verlof in Nederland). G. F. Schröder, Taroena, Gr. Sangir. C. Ferguson, Kaloewatoe, (docent in de Theologie aan de Kweekschool) Gr. Sangir. H. J. Nauta, (Directeur der Kweekschool voor inl. onderwijzers en voorgangers) Gr. Sangir. G. ten Broek, Taboekan, Gr. Sangir. H. J. Stokking, Salibaboe, Talauer eil. N. O. I. W. J. A. Zwaan, Kiama, Karakelang, Talauer eil. A. Kok, Tagoelandang (Sangir eilanden).