Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zendelingen in Ned. Oost-Indië : B. J. Baughman, Buitenzorg, Java. Ch. S. Buchanan, Tji Saroea, Java. J. R. Denyes, Batavia, Java. F. E. Lee, Batavia, Java. Mej. E. N. Ruth, Batavia, Java. B. O. Wilcox, Batavia, Java. C. M. Worthington, Salemba, Batavia, Java. A. Eklund, Singkawan, West-Borneo.

Gereformeerde Zendingsbond.

Opgericht 6 Februari 1901. Gevestigd te Utrecht.

Voorzitter: Dr. J. D. de Lind van Wijngaarden, Putten; Secretaris: Ds. G. H. Beekenkamp , Delft, Brabantsche Turfmarkt 76; Penningmeester: Ds. H. A. Heyer te Renkum.

Lidmaatschap f 1 per jaar.

Periodiek Geschrift:

Alle den Volcke (maandblad).

De a.s. Zendelingen worden opgeleid aan de Nederlandsche Zendingsschool te Rotterdam.

Geldmiddelen :

kapitaal f 29000; jaarl. inkomsten: f 8700. De bond hoopt dit jaar tot uitzending over te gaan. Het Zendingsterrein is Z.W.-Centraal Celebes, afdeeling Loewoe.

Ook heeft de Bond één onderwijzer in opleiding, die volgende jaar naar het zendingsterrein hoopt te vertrekken tot stichting van Scholen onder de Toradja's.