Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Zendings-Consulaat

Gevestigd te Batavia.

Het Zendings-consulaat is ontstaan uit de gevoelde behoefte aan iemand, die bij de Regeering in Nederlandsch Oost-Indië als vertegenwoordiger der Protestantsche Zending kan optreden.

Het Z. C. is ingesteld door het Nederlandsch Bijbelgenootschap, daartoe mede gemachtigd door alle zendingscorporaties, werkzaam in Nederlandsch Oost-lndië.

Zendings-Consul: Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam , Weltevreden, Batavia. Deze vertrok September 1911 met verlof naar Nederland. Zijne plaats wordt tijdelijk vervuld door den heer D. Crommelin van Modjowarno.

In Februari 1913 hoopt Dr. van Boetzelaer weer naar Batavia te vertrekken. Na overdracht der zaken wordt de heer Crommelin dan met verlof in Nederland verwacht.

Centraal Comité voor de Oprichting en de Instandhouding van een Seminarie nabij Batavia

Opgericht 1873.

Voorzitter: Dr . L. Heldring , Amsterdam; - vicevoorzitter: Ds. P. van Wijk , Amsterdam ; — Secretaris:

voorbereiding zijn drukken of herdrukken van den Bijbel in het Niassisch, het Nieuwe Testament in het Maleisch, een Bijbelsch Leesboek in het Karo-Bataksch, het N.T. in het Dajaksch en in het Madoereesch, terwijl besloten werd tot de uitgaaf van een Bijbelsch Leesboek in het Soembaneesch.