Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Bierens de Haan , Haarlem ; — Penningmeesteren: E. Sillem en Jhr. Mr. A. F. Savornin Lohman, Jr.

Het comité bestaat thans uit zeven bestuurderen en twaalf leden.

Geldmiddelen :

Het Seminarie werkt met een eigen kapitaal, waarvan de inkomsten echter niet toereikend zijn om de uitgaven te bestrijden. Het bedrag aan contributiën is gering.

Het Seminarie is te Depok. Het is in 4 klassen van 10 leerlingen verdeeld. De cursus duurt 4 jaar. De nieuwe cursus begint 1 September met 10 nieuwe leerlingen, gezonden door diverse corporaties.

Director: A. de Haan, Depok.

Hoofdonderwijzer: D. Iken, Depok.

Benoemd als hoofdonderwijzer: N. Heertjes, tijdelijk te Rotterdam.

Vereeniging tot het Onderhouden van een Kosten Dagschool voor Dochters van Hoofden en Aanzienlijken in de Minahassa.

Opgericht 1 Nov. 1881 Gevestigd te Rotterdam, Rechter Rottekade, 63.

Vice-Voorzitter: Ds. J. W. Gunning ; Secretaris Ds. Joh. Rauws ; Penningmeester: N. Koomans , allen te Rotterdam.

Commissie van bijstand in de Minahassa, Voorzitter:

; Secretaris : J. Graafland , Amoerang ; J. H. Hiebink-Rooker

, Tomohon.