Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geldmiddelen: Ontvangsten 1911 (Hieronder en f 66957,22 f 28450,— subsidie f 2172,43, bijgepast door Joh. v. d. Steur.) Uitgaven 1911 f 66957,05

Vereeniging tot opvoeding en opleiding van Zonen van Evangelie-arbeiders in onze Overzeesche Bezittingen.

Huis der Vereeniging : Witte vrouwensingel 15, Utrecht.

Bestuur: Dr. G. A. Hulsebos , Voorzitter; B. van der Pol , Secretaris ; Jhr. Mr. J. F. Hooft Graafland, Penningmeester; Mr. W. T. Grothe van Schellach ; Mevr. E. M. H. J. Bakhuizen van den Brink.

Directie van het Huis: De Heer en Mevrouw Ds. W. J. J. Jenny.

De vereeniging heeft ten doel zonen van evangeliearbeiders in onze overzeesche bezittingen op te voeden in de vreeze des Heeren en op te leiden naar den eisch van Gods Woord. (art. 1 der statuten.)

In Mei 1912 waren er 15 jongens in het Huis.

Gevestigd te Utrecht.

Ontvangsten 1911 f 6795,56 5 Uitgaven „ f 8750,29 Nadeelig saldo : f 1954,72 5