Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tavia, met een toegevoegd dagelijksch bestuur, bestaande uit de H.H.: Ds. Jansen, Mr. Elsdinqen, E. Lenne, penningmeester, en Zendeling M. Tuiten , secretaris, wonende te Pangharapan.

De Vereenigingsteltzich hoofdzakelijk ten doel erkende kinderen (meisjes), voornamelijk van mindere militairen, voor moreelen en physieken ondergang te bewaren en hen op te voeden, op beslist Chr. grondslag, tot flinke huisvrouwen. Ook verwaarloosde, ziekelijke kinderen vinden er tijdelijk een goed tehuis, uitsluitend meisjes.

Aantal meisjes in Juli 1912 opgenomen: 38. De Vereeniging bestaat van particuliere bijdragen en een Regeeringssubsidie.

Directrice: Mej. G. Brouwer.

Comité voor Nederlandsche Zendings-Conferenties.

Doel van het Comité is voorbereiding van de jaarlijksche Zendings-conferentie. Meermalen zijn ook door dit Comité belangrijke diensten aan het geheele Zendingswerk bewezen door gezamenlijke acties van de verschillende Zendingsvereenigingen voor te bereiden en tot stand te brengen.

Tot 1910 waren de Conferenties publiek. In 1911, toen de 25e Conf. gehouden werd, heeft het Comité om haar een vasteren grondslag te verzekeren en een kring van leden te vormen, op wier komst men eenigszins rekenen kan, den toegang opengesteld voor de leden (minstens f 1.50 's jaars), die behalve den toegang tot de Conferentie ook alle uitgaven van het Comité ontvangen.

Alle zendelingen, ook de toekomstige en emeriti, worden, kosteloos, als lid beschouwd.

Het Comité is samengesteld uit afgevaardigden van alle corporaties in Nederland, werkzaam op het gebied der Zending.