Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indische Kerk.

A. Europeesche Christengemeenten.

Java en Madoera. 19 kerkelijke afdeelingen met 25 predikanten; 43.887 Prot. Europeanen..

Buitenbezittingen. 15 Kerkelijke afdeelingen met 16 predikanten ; 10.654 Prot. Europeanen.

B. Gevestigde Inlandsche Christengemeenten.

Hieronder zijn alleen begrepen de gevestigde Christengemeenten, aangesloten bij de Indische Protestantsche Kerk, dus uitgezonderd de zendingsgemeenten, en uitgezonderd de Minahassa, die in de opgaven van het N. Z. G. opgenomen is.

Aantal gemeenten of afdeelingen Aantal Prot. inlandersen met hen gelij kgestelden. Java en Madoera 8 4877 De Prot. inlanders worden verzorgd door de predikanten uit de betrokken ressorten. Sumatra 1 2594 Te Koeta-Radja is een inl. leeraar geplaatst. Molukken 20 97742 Verzorgd door 10 hulppredikers (organiek 15). T otaal 29 105213 (voor zoover opgegeven).