Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Zending onder de Joden in Nederland.

ELIM

Nederlandsche Vereeniging voor Zending onder Israël, genaamd „Elim", te Rotterdam.

Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 3 Maart 1911. No. 3.

Voorzitter: J. Zalmann , Tulpstraat 18c, Rotterdam; Secretaresse: H. Geerling ; Penningmeester: A. Dassen.

Periodieke Geschriften :

„De Zionsvriend en Elimbode", (3 mnd.) en verder Joodsche, Hebreeuwsche, Duitsche en Hollandsche tractaten.

Geldmiddelen:

Over 1911 bedroegen de inkomsten f 8594.18 5 en de uitgaven f 8502,67.

Deze Zending heeft een Leeszaal en een Tehuis, waar onderzoekende en gedoopte joden huisvesting vinden en waaraan ook een werkverschaffing verbonden is, alwaar zij een vak leeren.

De Leeszaal werd in 1911 door 13154 Joden bezocht.

Aan het zendingswerk zijn verbonden : een zendeling, een helper en een colporteur, allen bekeerde Joden.