Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Opgericht 1861.

Amsterdam, Gebouw „Salvatori", Halvemaansteeg 7.

Voorzitter: Ds. C. P. van Eeghen Jr.; vice-voorzitter: Ds. J. J. van Noort ; Secretaris W. F. Prenzler ; penningmeester: W. Bakhuizen Cz.

Lidmaatschap f 1.25 per jaar of meer.

Geschriften :

Het maandblad „de Hope lsraëls" en enkele tractaten.

Geldmiddelen :

Het Budget voor de Zending over 1910—1911 bedroeg f 10.720.75 5 .

Zendelingen:

F. W. A. Korff, A. van Os, beiden te Amsterdam.

Zending onder de Joden van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Om de belangen der Zending onder de Joden te behartigen zijn door de Generale Synode te Zwolle vijf deputaten benoemd:

Ds. H. C. van den Brink , Dieren ; Ds. J. Douma, Watergraafsmeer; Ds. J. J. Miedema , Groningen; DsJ. P. Tazelaar , Weesp; Ds. J. D. van der Velden, Scriba, (adr. Oudedijk 152 Rotterdam).

Deze deputaten hebben van de Synode volmacht, om zich in contact te stellen met kerken om een eigen Dienaar des Woords, afgezonderd voor de Jodenzending, te beroepen.