Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be BOEKHANDEL van den ZENBING5-5TUQIE RflflQ

Directeur: fl. J. C. VAN SETERS

JAVASTRAAT 78 - (TEL 7019) 's-GRAVENHAGE,

houdt zooveel mogelijk voorbanden de voornaamste Zendingsboeken en Zendings-Brochures, (ook buitenlandsche) benevens het meeste der hulpbronnen, noodig bij de bestudeering der Handboeken voor Zendings-studie.

Levering van alle Zendings-uitgaven welke in deze advertentie-rubriek aangekondigd staan, óók die welke bij de verschillende Zendingscorporaties verschenen.