Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe uitgave van den Boekhandel van den Zendingsstudie Raad, Javastraat 78, Den Haag.

In de reeks Zendings-handboeken, welke de Zendingsstudie Raad achtereenvolgens laat verschijnen, zal December 1912 het licht zien:

ANIMISME EN CHRISTENDOM

bewerkt naar: Warneck, Lebenskrafte des Evangeliums (waarvan het vertalingsrecht van den uitgever werd verkregen), Kruyt, Het Animisme in den O. I. Archipel en andere bronnen :: door

A. WINCKEL

Het wordt gedrukt op hetzelfde dunne papier als „Islam en Christendom", zoodat ook nu bij den grooten omvang van het boek (+ 330 blz.) een handig formaat wordt bewaard.

Aan de illustratie is groote zorg besteed. De plaatjes sluiten volkomen aan bij den tekst en zijn voor 't meerendeel zelve nog van uitvoerig verklarend onderschrift voorzien.

Zie verder volgende bladzijde *"^8?