Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Villa „VESTA",

Bloemendaal bij Haarlem

Christelijk Tehuis voor bejaarde Heeren en gehuwde lieden op leeftijd, uit den deftigen stand. Schoone en gunstige ligging, in de nabijheid van spoor en electr. tram. Ie klasse verzorging. ::

Inlichtingen bij den heer K. KOOPMAN, Bloemendaal, Z. Stationsweg 3.

Uitgaven van Keerbosch' Boekhandel - Keerbosch rv^vTO Een bezoek aan PARAMARIBO, ruiu. door H. G. SCHNEIDER, Predikant en Redacteur van het Zendingsblad der Evang. Broedergemeente, met een inleidend woord van Ds. P. VAN WIJK Jr. Geïllustreerd. Prijs f 1.25. Zendingscantate J°° r L J ; küpérus man ' Woorden Prijs met tekstboekje f 1 .25- Voor Zangvereenigingen belangrijke prijsvermindering.

KLANKEN DES HEILIGDOMS

Woorden van leiding en troost op den weg des levens,

DOOR Ds. T. DOEVENDANS Wz.

Vier verschillende bundels, prijs ƒ 5.20, in 4 Prachtbanden prijs ƒ 7.-.

ELKE bundel is een stichtelijk huisboek bij uitnemendheid. PlLra bundel is op zichzelf compleet en verkrijgbaar, ingenaaid 1-livC voor ƒ 130, in Prachtband f 1.75 bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang 98 te Rotterdam, en verder alom. Franco na ontvangst van Postwissel, waarop melden: Doevendans.