Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgave van den Boekhandel van den Zendingsstudie Raad. Javastraat 78. Den Haag.

Zendingshandboek over WEST-INDIË.

VERSCHENEN IS:

ONS SURINAME

Dit boek bevat Schetsen van Land, Volk, Geschiedenis en van den arbeid der Broedergemeente onder de verschillende groepen der bevolking (Indianen, Slaven, Boschnegers), welk Zendingswerk — het eenige in de kolonie — reeds anderhalve eeuw oud is. Het geeft een levendig denkbeeld van de geheel eigenaardige verhoudingen in deze Nederlandsche kolonie, zoowel wat het verloop harer ontwikkeling alsook, de samenstelling harer bevolking betreft.

De bewerking is van H. WEISS, Secretaris van het Zendingsgenootschap te Zeist, (schrijver van „Buiten de Legerplaats").

Een boek van 186 blz. versierd met 20 fraaie platen en portretten en een los bijgevoegde groote kaart in kleurendruk, gebonden in stevigen band.

Prijs slechts f 1.20.

Bij dit handboek verscheen een zorgvuldig bewerkte LEIDDRAAD welke door praktischen inhoud en literatuur-lijst voor ieder kooper van „Ons Suriname" van belang is.

Prijs afzonderlijk f 0.20 (47 blz.)

N.B. Het boek wordt UITSLUITEND afgeleverd met Leiddraad, -:

dus voor f 1.40 te zamen.

MT~ ZIE VERDER VOLGENDE BLADZIJDE