Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avondmaalsbekertjes.

voor persoonlijk

gebruik

Hoog 5, 6 en 7 cM.

Schenkbeker.

Deze groote beker, model als cliché, evenwel voorzien van tuit, dient tot vulling van de persoonsbekertjes, leder neemt derhalve uit dien beker, waardoor het historisch symbolische der handeling bewaard blijft en tevens aan het hygiënische tegemoet gekomen wordt.

Modellen van bekertjes worden op aanvrage toegezonden door

Zendingskalender 1913 Deze scheurkalender bevat tal van aantrekkelijke bijdragen van bekende arbeiders en arbeidsters op het Zendingsveld en van verschillende Ned. Herv. Predikanten. Brengt aangename Christelijke lectuur in elk gezin. Voor partijtjes bij uitdeelingen enz. vrage men gedrukte prijsopgaaf aan. Aanvragen om inteekenlijst of bestellingen, aan de uitgevers: 50 Cenfs. 18e Jaargang VONK & Co. - ZEIST

H. BOSSERT & ZOON, Alkmaar.

Avondmaalkannen Broodschotels

in Zilver, Verzilverd en Nikkel.

Offerschalen Doopbekken