Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. B. HAGENAAR Sr. Fabr. v. Medische)lnstrumenten,jBegijnekade 19, Utrecht. TOESTELLEN voor onderzoek van het Oog, Oor, Bloed, Bloedsomloop, Ademhaling, Reuk, enz. ELECTRO-MEDISCHE APPARATEN, MICROSCOPEN, MICROTOMEN, PROJECTIEAPPARATEN, ENZ., van E. Leitz Wetzlar. :: prijscourant gratis Uitgave van J. H. DE BUSSY, Amsterdam. De Inlander en de Zending VIER LEZINGEN door ALB. C. KRUYT Zendeling-Leeraar te Posso (Celebes) PRIJS f 1.50 Uitgave van J. H. DE BUSSY, Amsterdam. SflNKEVs Opwekkings-hiederen Thans kan ieder de overheerlijke liederen bemachtigen. IRA D. SANKEY, Opwekkings-Liederen, nagezongen door M. S. Bromet , 29e en 30e druk, 3 serien samen 300 Liederen met Muziek. Prijs f 2,25 voor slechts ƒ 1.50; in prachtband prijs f 3.15 voor ƒ 1.90. P\p O QprtPfl verkrijgbaar bij O. BOLLE, Bazaar van LJC «J OC11CI1 Goedkoope Boeken, Hang98, Rotterdam. Franco na ontvangst van postwissel van f 1 .50 of f 1 .90, waarop melden: Sankey.