Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een der twee illustraties uit:

„KEH-KONG, QE MELOAT5CHE CHINEEZENKNflflP".

Verschenen in een serie van 6 Zendingsboekjes in fraai-gekleurden omslag, bijzonder geschikt voor uitdeelingen. Prijs per stuk 15 cent. Bij 20 en meer ex., ook gesorteerd, tegen halven prijs.

Men richte bestellingen of aanvragen om uitvoerige prospectus aan den Uitgever van dit Jaarboekje, waar bedoelde boekjes steeds voorhanden zijn.