Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waringin — de Indische heilige vijgenboom. Warong == winkeltje, kraampje. Wedono , zie Titels.

Titels.

A. ADELLIJKE TITELS.

Kandjeng goesti = titel voor zeer hooggeplaatste personen. Pangeran = titel van personen van zeer hoogen rang. Pangeran poetra = titel voor zonen van den vorst. Raden = adellijke titel op Java. Raden adipati = titel van den rijksbestierder in de vorstenlanden. Raden adjeng = jtitel voor de ongehuwde dochter van een regent of andere hooge hoofden. Raden ajoe = titel voor de vrouw van den regent en van andere hoofden. Op West-Java 't deftige woord voor Radja. Raden mas = hooge adellijke titel. Raden mas nagabéhi = zeer hooge adellijke titel. Radja = vorst. Ratoe — titel op Java voor vrouwen van vorstelijken bloede; op West-Java 't deftige jwoord voor Radja. B. TITELS AAN WAARDIGHEDEN VERBONDEN. Békél = dorpshoofd op Java (midden.) Datoe = titel van den vorst van Loewoe op Celebes en van priesters of leeraars bij de Bataks en op Java. Djoegoegoe = hoofd op de Sangi- en Talauereilanden. Goeroe = leeraar, onderwijzer.