Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. STATISTIEK DER ZENDING 97 A. ZENDING IN NEDERLANDSCH OOST-INDIË ... 99 Nederlandsch Zendeling-Genootschap 99 Rheinische Missions Gesellschaft 102 Vereeniging tot Bevordering der belangen van het Rijnsche Zendingsgenootschap te Barmen 106 Nijverdalsche Zendingsvereeniging 107 Doopsgezinde Zendingsvereeniging 108 Salatiga-Zending 109 Java-Comité 111 Nederlandsche Zendingsvereeniging 112 Utrechtsche Zendingsvereeniging 114 Zending der Gereformeerde Kerken 115 Sangi- en Talaud-Comité 118 Luthersche Zending 120 Board of foreign Missions of the Methodist Episcopal Church 120 Gereformeerde Zendingsbond 121 .Zending der Christelijke Gereformeerde Kerk .... 122 Vereeniging Nederlandsche Zendingsschool 122 Nederlandsch Bijbelgenootschap 123 Zendings-Consulaat 125 Seminarie te Depok 125 Kost- en Dagschool voor dochters van Hoofden en aanzienlijken in de Minahassa 126 Vereeniging voor Javaansche Meisjesscholen .... 127 Vereeniging voor Chr- Hollandsch onderwijs ten behoeve van de Inlandsche bevolking in Ned. Oost-Indië . . 128 Chr. Militairen Bond voor Oost- en West-Indië ... 129 Vereeniging tot bevordering van Chr. leven en onderling hulpbetoon 130 Vereeniging tot opvoeding en opleiding van Zonen van Evangeliearbeiders in onze Overzeesche Bezittingen . 132 Elizabeth-Vereeniging tot opvoeding en opleiding van Dochters van Evangeliearbeiders in onze Overzeesche Bezittingen 133