Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biadz. Het Leger des Heils 133 Witte Kruis-Kolonie 134 Genootschap voor In- en Uitwendige Zending te Batavia 135 Opvoedingshuis Bethanië 135 Comité voor Nederl. Zendingsconferenties 136 Nederl. Studenten Zendingsbond (N. S. Z. B.) . . . . 137 Indische Kerk 138 Roomsch-Katholieke Kerk 139 B. ZENDING IN NEDERLANDSCH WEST-INDIË. . . 140 Zending der Evangelische Broedergemeente ..... 140 Maatschappij ter bevordering van het godsd. onderw. aan de Inl. bevolking der Kolonie Suriname 143 Society for the Propagation of the Gospel 143 Wesleyan Methodist Missionary Society 144 C. NEDERLANDSCHE ZENDINGSARBEID BUITEN ONZE KOLONIËN 145 Vereeniging tot uitbreiding van het Evangelie in Egypte 145 Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Hospitalen ten dienste der Medische Zending in China . 146 D. ZENDING ONDER DE JODEN IN NEDERLAND . . 148 Nederl. Vereeniging voor Zending onder Israël, genaamd „Elirn" 148 Nederlandsche Vereeniging voor Israël 149 Zending onder de Joden van de Gereformeerde Kerken 149 Zendingsvereeniging onder de Joden „Mordechai" . . 150 Overzicht der Zending in Nederlandsch Oost-Indië . . Overzicht der Zending in Nederlandsch West-Indië . . Verbeterblad 153 ADVERTENTIËN 155—190 LIJST EN VERKLARING VAN VREEMDE WOORDEN IN ZENDINGSLITERATUUR 191 Inhoudsopgave 203