Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. BRANDT & ZOON

AMSTERDAM

GEVEN UIT:

Kanselbijbels — Kerkbankbijbels — Huwelijksbijbels — Schoolbijbels — Studiebijbels — Zakbijbels —

Platenbijbels — Kinderbijbels — Fransche bijbels — Duitsche bijbels — Engelsche bijbels — Afrikaansche bijbels — Esperantobijbels —

Bijbels in dc Lcidsche vertaling — Psalmboeken in vele formaten — Psalm- en Gezangboeken ~ Bijbelsche vertelboeken — Bijbelsche dagboeken — Westhill-uitgaven voor Zondagsscholen — Liederenbundels voor Zondagsschool en Kinderkerk — Bijbelsche platen — Preekboekjes met diverse linieeringen — Kerkboeken voor alle gemeenten, van de eenvoudigste tot de meest luxe uitvoeringen.

Zoo juist verschenen:

Bijbel met 600 illustraties in 2 kleuren.

Daarachter een register met teksten voor Zondagen en bijzondere gelegenheden | een concordantie en een woordverklaring met de juiste uitspraak voor moeilijke woorden.

In linnen band f 4.95 j In leer met goudsnee f 12.50

Wij zenden U op aanvraag onze geïllustreerde prijscourant toe.

J. BRANDT & ZOON, uitgevers Op 't Rusland 24-26, AMSTERDAM, HOLLAND