Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. V. CHRISTELIJKE ■

BOEKHANDEL VOOR NED. INDIË

Directeur J. K- DE BOER Jr SOENIARADJAWEG 41a-43

BANDOENG

TELEFOON 1820

DEPOTS: BATAVIA, PARAPATAN 44 MEESTER-CORNELIS, KERKLAAN 68 SOEKABOEMI, TJIKOLEWEG 40

PT AATST

UW BESTELLINGEN IN INDIË BIJ DEN CHRISTELIJKEN BOEKHANDEL

LAAT U OP DE HOOGTE HOUDEN VAN AL HET NIEUWE Steeds wordt een ruime sorteering op Java in voorraad gehouden van alle werken, die van belang kunnen zijn voor Zendingsarbeiders.

Aanvulling geschiedt door luchtpostorders.

Desgewenscht worden de boeken tegen Holl. prijs plusporto rechtstreeks vanuit Nederland aan Uw adres toegezonden. Uw bestellingen steeds aan Bandoeng te richten. Nederlanders kunnen zich ook wenden tot den Inkooper in Holland: A. VOORHOEVE,

directeur J. M. BREDÊE'S BOEKHANDEL EN UITG. MIJ N.V. OOSTMOLENSTRAAT 1-3. ROTTERDAM CENTRUM