Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging voor Gemeenschappelijke Zending van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland? Secr. en Afgev.: J. van der Bijl, Ruysdaelstr. 93, Amsterdam Z.

Zendingsvereeniging „Onze hulp is in den naam des Heeren" te Nijverdal; Voorz. en Afgevaardigde: Ds P. B. Müller; Secr.: M. Brinkman, Banninksweg 24; beiden aldaar.

Zendingscommissie der Herst. Ev. Luth. Gemeente te Amsterdam; Voorz. en Afgev.: Ds P. Neideck, Euterpestr. 42', Amsterdam Z.; Secr.: J. F. Wichard, Ger. Schaepstr. 3, Amsterdam W.

Deputaten van de Geref. Kerken in Nederland voor de Zending onder de Joden ; Secr.: Ds J. D. van der Velden, Voorschoterlaan 29a, Rotterdam; Afgev.: Ds Jac. van Nes Czn, Oostduinlaan 47, 's Hage. Nederl. Vereeniging voor Israël; Secr.: N. Hobma, van Tuyll van Serooskerkenweg 44, Amsterdam Z.; Afgevaardigde : Dr W. ten Boom, Surinamelaan 15, Hilversum.

Vrouwen-zendingsbond; Secr esse en Afgevaardigde : Mej. A. E. Adriani, J. P. Coenstraat 25, 's Gravenhage. Federatie vanChr. Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes; Secretariaat: Heerenstr. 40, Utrecht; Afgevaardigde: Mevrouw J. M. Streeder-Hofman, Ned. Herv. Pastorie, Leiderdorp. Classicale Zendingscommissie in de Classis Nijmegen; Secr. en Afgev.: Ds J. F. L. A. de Jagher, Slijk-Ewijk. Hemmensche Zendingsstichting; Secretariaat: Kasteel Hemmen, Hemmen; Afgev.: Mej C. B. Rijnders, Kasteel Hemmen, Hemmen bij Zetten.

HULPRADEN VOOR ZENDINGSSTUDIE

AMSTERDAMSCHE HULPRAAD

Opgericht October 1913

H. Du ijk er, 2e Const. Huygensstr. 32, West, Tel. 83792, Voorzitter (boekendepot). Ds }. C. Schröder, van Eeghenstr. 195, Zuid, Vice-voorzitter. J. F. Wichard, Gerard Schaepstr. 3, West, Secr. en Penningm r . H. }. de Jong Schouwenburg, Keizersgracht 583, Centrum. Ds J. P. van Bruggen, Lomanstr. 18, Zuid, Ds P. Neideck, Euterpestr. 42', Zuid. Mej. W. M. van Loon,Valeriusstr. 77, Zuid. Te Amsterdam bestaat de zendingsbibliotheek van het Nederl. Bijbelgenootschap, Heerengracht 366; geopend: op werkdagen van 10—12 en van 2—4 uur ; 's Zaterdags alleen van 10—12 uur, behalve inde maanden Juli en Augustus.