Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAAGSCHE HULPRAAD

Opgericht November 1913

Ds J. M. Jalink, Cabelliaustr. 3, Tel. 551825, Voorzitter. A. J. C. van Seters, Nassau Zuilensteinstr. 27, Secr.-penningm r en Bibliothecaris, Tel. 114599, Postrek. 38531 (t. name v. d. Hulpraad). Mej. R. Gerretsen, W. de Zwijgerlaan 112, 2e Secretaresse. Mej. J. S. Voerman, van der Woertstr. 5. }. Lens, Hoofd der Prins Willemschool, Hendrik van Deventerstr. 45. W. P. de Groot, de Kockstr. 254.

UTRECHTSCHE HULPRAAD

Opgericht Januari 1914

Dr H. Kaajan, Mauritsstr. 83, Voorzitter. Mej. U. H. du Pui, „la Granche", Obrechtlaan 55, Bilthoven, Tel. Utrecht 26276, Secretaresse. Mevr. C. C. A. Gunning—de Wijs, Oorsprongpark 3, Tel. 12669, Postrek. 3769 (part.), Penningmeesteresse. Dr C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, Huize „Sandwijck", de Bilt, Tel. Utrecht 28070. Ds H. D. ƒ. Boissevain, Utrechtscheweg 64, Zeist, Tel. Bureau Z. S. R. 2777 ; Particulier 3555. Dr J. F. Beerens, Ramstr. 11, Tel. 12918. J. M. van Nierop, gedelegeerde van den Utr. Chr. Besturenbond, Kromme N. Gracht 29. P. van Dorssen, vertegenwoordiger van de Vereen, van Chr. Ond. en Ond. eMen , Roemer Visscherkade 17. J. L. D. van der Roest, Jansveld 51, Tel. 13540. Mevr. M. A. C. Schoch-van Hogendorp, W. Barentzstr. 41, Tel. 12519.

ROTTERDAMSCHE HULPRAAD

Opgericht 17 November 1914

H. A. van den Hoven v. Genderen, van Weelstr. 25b, West, Voorz. J. H. Blinde, C. P. Tielestr. 7b, Secr.-penningm., Tel. 31748, Postrek. 23718 (bij wien alle uitgaven op zendingsgebied te bekomen zijn). L. Bodaan, Mathenesserweg 116b, West. J. M. de Lange, van der Sluisstr. 89, Centrum. J. Minderman. Bergweg 1716, Noord. P. J. van Mullem, Lischstr. 44b. Noord. Ds W. J. J. Velders, Geref. Pred., Bergweg 174, Noord. Ds C. C. G. Visser, Ev. Luth. Pred., Schiedamscheweg 262a, West. i j.' b a£&r&sr--!