Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kamp-commissie

Ds H. D. J. Boissevain, Zeist (Tel. Bureau Z. S. R. no 2777), Voorzitter. Mevrouw J. E. Boissevain-Fabius, Zeist. Mevr. C. C. A. Gunning-de Wijs, Oorsprongpark 3, Utrecht (Tel. 12669). K. Scharten, Wilhelminalaan 31a, Zeist. Mevr. M. A. C. Schoch-van Hogendorp, W. Barentzstr. 41. Utrecht.

jeugdwerk-commissie

(in voorbereiding)

Ds H. D. J. Boissevain, Utrechtscheweg 64, Zeist (Z. S. R.). H. Duijker, 2e Const. Huygensstraat 32, Amsterdam W. (Z. S. R.). Ds B. J. C. Rijnders, Ministerpark 6a, Hilversum (Z. S. R.). Mevrouw J. M. Streeder-Hofman, Ned. Herv. Pastorie, Leiderdorp. (Federatie van Chr. Vereen, van en voor Vrouwen en Meisjes).

Zendingscommissie voor Middelbaar en Voorbereidend Hooger onderwijs (in voorbereiding)

Dr C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, de Bilt. Ds H. D. J. Boissevain, Utrechtscheweg 64, Zeist. Dr J. Moll, Stationslaan 8, Harderwijk. Ds H. A. Wiersinga, Cobetstr. 57, Leiden.

Onderwijzers-zendingscommissie*)

Opgericht 16 October 1920

K. van Dijk, Oud-alg. Insp. v. h. Westersch L.O., M.U.L.O. en Kweeksch. Ond. in N. I., Alb. Perkstr. 51, Hilversum, Tel. 5429, Voorzitter. Mej. G. W. Beumer, Prinses Julianalaan 9, Hilversum, Secretaresse. H. Maaskant, Gerard Doulaan 17, Hilversum, Penningmeester (Postrek. 125115 t. n. v. den Penn r van de Onderwijzers-zendingscommissie). Ds H. D. J. Boissevain, „de Nye Wehme", Utrechtscheweg 64, Zeist, Tel. Bureau Z. S. R. 2777; Particulier 3555, namens den Z. S. R. J. van Keulen, Vredelaan 10, Laren N.-H., Hoofdcorr. van N.-Holland en Utrecht, en waarn. voor Noord-Brabant. Mej. C. M. Hobma, Melkmarkt 22, Zwolle, Hoofdcorr. van Overijsel en Gelderland. A. J. Wzn van Oosten, Hoofd der Chr. U. L. O.-school, 's Graven' zande, Hoofdcorr. van Z.-Holland en Zeeland.

*) Uitvoerige bijzonderheden betreffende doel en taak dezer Commissie kan men vinden in het door haar uitgegeven „Zendingsgidsje", dat jaarlijks verschijnt en è 10 cent verkrijgbaar is bij de Secretaresse.