Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Penningmeester: }. Tanis, Makale (Zuid-Midden-Celebes). Plaatsv. lid: Dr L. Onvlee Jr, Waikaboebak (Soemba).

Locale Zendingsraad op Sumatra

(in voorbereiding)

II. ZENDENDE CORPORATIES

a) IN NEDERLAND GEVESTIGD

DE ACHT SAMENWERKENDE ZENDINGSCORPORATIES

Het Zendingsbureau, gevestigd te Oegstgeest

(erkend bij Kon. Besl. d. d. 10 Juli 1918, No 50)

(Nederlandsch Zendelinggenootschap, Nederlandsche Zendingsvereeniging, Utrechtsche Zendingsvereeniging, Sangi- en Talaud-comité, Javacomité, Rheinische Missionsgesellschaft, Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente te Zeist en Evangelische Missionsgesellschaft zu Basel.

Bureau te Oegstgeest: Tel. Leiden 1541; Postrek. Oegstgeest 6074. Zendingsdirectoren: Ds Joh. Rauws, Leidschestraatweg 13, Oegstgeest; Ds B. ƒ. C. Rijnders, Ministerpark 6a, Hilversum; Dr K. J. Brouwer, Warmonderweg 10, Oegstgeest', en D. Crommelin, Spiegelenburg hlaan 8, Aerdenhout bij Haarlem. Hoofdvertegenwoordigers: J. L. D. van der Roest, Jansveld 51, Utrecht, Tel. 13540; J. H. Blinde, C. P. Tielestr. 7b, Rotterdam, Tel. 31748; G. Maan, Meloenstr. 77, den Haag, Tel. 338963; Vertegenw. voor Utrecht: J. L. D. v. d. Roest, adr. en tel. zie boven. Vertegenwoordigers: A. van Dijk, L. de Keijlaan 11, Heemstede; A. Ploeger, Adr. v. Ostadelaan 99bis, Utrecht; G. Stelma, Piet Heinstr. 36, Groningen; T. Stok, Willemstr. 20, Dordrecht; G. Wijtsma, Deinum (Fr.). Periodieke geschriften: Nederlandsch Zendingsblad, Orgaan der Samenwerkende Corporaties (maandelijks); ab.-prijs: „naar vermogen", liefst f 1.50 of meer per jaar. Redacteur: Ds Joh. Rauws. Tijdschrift voor Zendingswetenschap („Mededeelingen"), verschijnt 6 maal per jaar in afleveringen van ± 80 bladzijden; prijs: f 3.60 per jaar. Redactie: Ds Joh. Rauws (eindredacteur), Dr F. J. Fokkema, Ds B. J. C. Rijnders, Dr K. J. Brouwer en D. Crommelin.

1. HET NEDERLANDSCH ZENDELINGGENOOTSCHAP

Opgericht 19 December 1797; gevestigd te Rotterdam.

(gesticht onder de oude Wet op de Vereenigingen i heeft dus geen goedkeuring van zijn statuten noodig gehad)

Secretariaat: zie Zendingsbureau, bovengenoemd. Het N. Z. G., opgericht tot voortplanting en bevordering van het Christendom, bijzonder onder de Heidenen, heeft ten doel het ware en