Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATISTIEK VAN HET ZENDINGSWERK VAN HET Paedagogische arbeid NEDERLANDSCH ZENDELINGGENOOTSCHAP OVER 1933 Paedagogische arbeid

NAMEN DER RESSORTEN EN VAN Volksscholen Volledige standaardscholen V er volg scholen Meisjesvervolg scholen Holl.-Inlandsche scholen Huishoudscholen Ambachtsscholen Leerschool Normaalscholen Holl.-lnl. en Holl.-Chin. kweekscholen 3) Opl.-inr. voor Inl. voorg. DE DAAR WERKENDE ZENDINGSARBEIDERS OP I JANUARI 1935 -d li V 13 JO 3 8 O) *T3 G V 3 -O 0 3 a> a O a 0 o> s o^ 3 S (J s "O h W 3 J3 3 § OJ 3 a 'ST 0 T3 5 .Ja 3 5 a> 6 Sj 3 J3 3 B 9 03 a O 3 B OS a O s a T3 H O (U T3 Ja 3 m V O) e 8 Oi S — *T3 b .« "w J3 3 8 OJ o O c 4> Os O # o 8 ¥ E "O 8 4J 3 3 8 OS O O a o> O -o s .« *3 _Q 3 OS a « o> ö % — Ü V 32 'S 3 •0 V O» s cc fl O 1 '3 0 fl "o 1 m ■a B « a 09 8 03 o o .8 [EP '3 a s "o "i 5 c a « c 6 OJ c is" '3 e 0 JU "o m "3 c 1 (0 fl w CS a jj "c oost-java Kediri ....... Madioen ...... Malang ....... C. W. Nortier en Dr B. M. Schuurman, beiden Docent a. d. Theol. Opl.-school „Bale Wyoto" voor Inl. voorgangers 3 2 2 — 153 65 64 54 42 60 6 563 246 — ï 17 4 — — — — — 1 1) 22 — — — — — — — — — — — 1 ö)16 Modjokerto/Soerabaja .... Modjowarno Paree-redjo ...... Soerabaja (stad) ..... Swaroe-Noord en 'Zuid . Probolinggo 2 1 3 6 1 127 30 136 2 )277 35 20 65 2)198 6 4 4 2 825 365 524 262 2 )656 199 142 274 44 2)490 = = = 1 86 1 215 163 1 37 22 1 4 )l35 4)90 19 1 852 474 27 3195 1395 — ï 17 4 1 86 — — — 2 35 — — 1 215 163 1 37 22 1 135 90 1 16 minahasa Koeraaga ...... J. Mulder, Dir., tevens leider v. h. Internaat (m. v.) Wasian ....... 9 )1 82 8 )1 1 61 Joh. Dijkhuis, Dir. 1 61 bolaAng mongondow Pasi ....... Kotamobagoe ..... F. M. StSudt. Hoofd der Holl.-Inl. Srhool Kopondakan ...... 15 14 1 933 612 406 219 — — 6)1 126 53 — 29 1 1545 625 1 126 53 midden-celebes Bada Watoetaoe ...... Poso R. Hoefman. Hoofd der Holl.-Inl. School Tentena . Pendolo ....... J. Kruyt. Dir. v. d. Normaalschool Taripa ....... Korowalelo ...... 10 9 12 12 6 11 18 13 1 1 1 1 2 272 219 284 302 180 221 425 388 186 189 239 257 183 225 302 252 1 147 60 ï — 35 11 91 6 2291 1833 1 147 60 ï — 35 11 DELI (Karo-Bataklanden) 7 ) Kabandjahe ...... 1 1 2 15

1) Waarvan 8 in een internaat, dat niet gesubsidieerd wordt. —2) Hierbij inbegrepen alle gratis-leerlingen; voor de volksscholen 109 en voor de standaardscholen 273 leerl. — 3) Ging uit van de Samenw. Zendingscorporaties. — 4) Alle leerl. intern. — 5) Alle intern, waarvan 6 gehuwd met gezin. — Totaal 179 leerl., waarvan 9 scholen meer. — 8) Deze gegevens fleheel afhankelijk van regeeringï Euro zijn o subsic p., 12 Chin., 66 Mongondouërs en verder div. landaarden. — 7) Te Laoe si Momo zijn geen ver 1931; van de 61 leerl. zijn er 60 Minahasers en 1 Mongondouër. — 9) De school is niet ie; zij heeft een internaat onder leiding van een gepens. Minahasisch onderofficier.