Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Statistiek van het Nederlandsch Zendelinggenootschap over 1933

Colportage

Aantal Periodieken Vlugschriften Aantal NAMEN VAN DE RESSORTEN colporteurs aantal soorten aantal exemplaren aantal soorten aantal exemplaren verspreide christelijke boeken OOST-JAVA Kediri Madioen Malang Modjowarno Pareeredjo Soerabaja (stad) Swaroe-Noord en -Zuid 1 1 4 2 1 1 1 2 2 7 ? 2 3600 156 250 1800 1 7 4 2 3 2500 3185 3500 3000 3325 1564 1428 4800 1180 541 180 953 571 13 7 5806 ? 15510 11217 BOLAANG MONGONDOW Pasi Kopondakan — ___ J ) !) 2 ) 2 ) + 1000 MIDDEN-CELEBES DELI Kabandjahe Sibolangit Serdang Laoe si Momo 14 11 2 3 ) 25 2 — — —

1) lederen Zondag worden honderden tractaatjes verspreid — 2) In de ressorten Pasi en Kopondakan samen i 1000. — 3) Aantal exemplaren van de oplage is niet bekend.

(vervolg van blz. 27)

voor de Zend.-comm. Cl. Tiel en Bommel : Ds N. H. Kuipéri, Acquoy. „ „ Cl. Zend.-comm. Rotterdam : Ds J. W. Tonsbeek, Schiedam. „ „ Ver. tot bevordering der Zend.-zaak te Rotterdam : L. C. van der Vlugt Jr, Avenue Concordia 43, Rotterdam O. „ „ Cl. Zend.-ver. Zutphen : Ds_-B>-_C. Goedhart,- Hum rrrgfo. „ Alg. Posso-ver. Onderdendam : Ds J. Hoogenraad, Uithuizen. „ „ Cl. Zend.-comm. Arnhem : Ds G. C. H. Bos, B e e kber g en „ „ Cl. Zend.-ver. Deventer : Ds L. S. van Zwet, Almelo „ „ Cl. Zend.-ver. Winschoten : Dr K. Sonies, Stadskanaal.