Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATISTIEK VAN DE UTRECHTSCHE ZENDINGSVEREENIGING OVER 1933 P a e d a g o g i s c h e arbeid

NAMEN VAN DE RESSORTEN EN VAN DE DAAR WERKENDE ZEND1NGSARBEIDERS OP 1 JANUARI 1935 Volksscholen Normaalleergang Opl.-inr. voor Inl. voorg. wi -Q 3 co O OJ W XI 3 w O a> S O M c 5 c» d O W •r V 0 — 0 ra JJ o 2 S O CO w s ~ C O a «J a - "o S S "o a co u w "3 ro o s - NOORD-N. GUINEA Radja-Ampat .... Doré-baai ..... Noemfoor ..... Roon-Wandamen .... I. S. Kijne 1). dir. v. d. Normaal-leergang en v. d. Evang.-cursus te Miei Jappen-groep .... Sarmi ...... Nimboran ..... Hollandia en Sentani . Noord-Biak Zuid-Biak ..... 8 2 7 14 19 7 9 5 9 6 2 1 5 5 4 6 6 3 11 250 95 491 371 916 344 481 601 521 702 88 52 320 278 426 212 309 367 243 272 1 2 )25 1 2 )34 86 43 4772 2565 1 25 1 34 WEST-N. GUINEE Berau ...... Bintoeni ..... 9 10 2 5 478 229 362 184 — — — — 19 7 707| 546 HALMAHERA Tobelo Djailolo . . . ... Galela-Loloda .... Boeli-Weda ..... Kaoe-Waisilé .... Morotai 8 geen g geen 8 15 7 egevei jegeve 3 6 394 is ontvangen ns ontvangen 308 565 — — 31 16 1267 — — — BOEROE 13 5 238 | 193 — — — — ') Secretaris van de Confer. van Zendelingen. 2 ) Alle leerl. intern.