Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Class. Zend.-comm. Dokkum: Ds M. J. A. Bouwers, Dantumawoude. Class. Zend.-comm. Kampen : Ds J. P. van Leusden, Steenwijk. Vrouwenhulpvereen. Utrecht : Mevr. C. C. A. Gunning-de Wijs, Oorsprongpark 3, Utrecht. Zend.-comm. Duinoordkerk : Mej. M. de Stoppelaar, Flatgebouw Catsheuvel, Adr. Goekooplaan 85, 's Gravenhage. Jappen-comité i. d. Rijnstreek: Mej. M.Brunt, Noordstraat 11, Bodegraven. C. Leden, krachtens besluit der Algemeene Vergadering: tot 1935: Ds C. J. van Paassen, van Eedenstr. 10, Haarlem ; Mej. H. W. Crommelin, Driebergscheweg 4, Zeist. tot 1936: Prof. Dr A. M. Brouwer, Mengelberglaan 56, Utrecht ; Ds H. D. J. Boissevain, „de Nye Wehme", Zeist. tot 1937: Mevr. E. B ssc van Boetzelaer van Dubbeldam-Th. a Th. van der Hoop van Slochteren, de Bilt; Jonkvr. A. M. Elout van Soeterwoude, Bezuidenhout 61, 's Gravenhage-, Mevr. C. M. R. Gravin van Limburg Stirum-van Sminia, Rauchstr. 10, Berlin W. 10. Vaste leden:

De Zendingsdirectoren: Ds Joh. Rauws, Secretaris, Ds B. J. C. Rijnders, Dr K. J. Brouwer en Ds D. Crommelin; Dr F. J. Fokkema, Rector Ned. Zend. School; W. J. A. C. Bins (part. adres: Stammerdijk B 22, Weesperkarspel), Penningmeester, allen te Oegstgeest en Dr C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, de Bilt, adviseerend lid.

4. HET SANGI- EN TALAUD-COMITÉ

Onder dezen naam gesticht in 1887; 3 Mei 1901 gereorganiseerd in het „Comité tot voorziening in de godsdienstige behoeften v. d. gevestigde Inlandsche Protestantsche Christengemeenten op de Sangi- en Talauer-eilanden", gevestigd te Amsterdam

(erkend bij Kon. Besl. d.d. 10 Aug. 1901, No 69)

Het Comité heeft geen leden, wel contribuanten. Secretariaat en Periodieken: zie Zendingsbureau, blz. 26. Opleiding: zie Nederlandsche Zendingsschool, blz. 9 en 10. Zendingsvelden : zie blz. 47—49. Geldmiddelen; zie het desbetreffend overzicht achterin vóór de adreslijst.

Hoofdbestuur s

Eereleden: Dr J. R. Callenbach, Maasstraat 11, Rotterdam C.; Mevr. L. Gravin van Bylandt-van Loon, Zeist; Jonkvr. A. M. Elout van Soeterwoude, Bezuidenhout 61, 's Gravenhage. (vervolg op blz. 50)