Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATISTIEK VAN DE DOOPSGEZINDE ZENDING OVER 1933

Paedagogische arbeid

Volksscholen Standaardscholen Holl.-Chin. scholen a S "o NAAM VAN HET RESSORT gesubs. jongens meisjes gesubs. jongens meisjes ongesubs. jongens meisjes ü w 1 *3 (0 Z Margaredja Kedoeng-pendjalin Koedoes, Kajoe-apoe, Pati, Kelet . 9 6 345 418 186 103 2 1 2 160 116 219 91 84 78 (*)1 109 71 1 3 1 Totaal 15 763 289 5 495 253 1 109 71 5

*) Totaal 180 leerl., waarvan 35 Inheemschen; — In het ongesubs. internaat verblijven 4 leerl. — Deze school gaat thans niet meer van de zending uit. Zij is echter niet gesloten, doch weet zich op eigen kracht staande te houden.

Medische arbeid

Kelet en Dono-Rodjo Margaredja Kedoengpendjalin Totaal Jj a) Hoofdziekenhuizen .... ■| b) Hulpziekenhuizen .... -c c) Vaste poliklinieken .... £ (niet aan een ziekenhuis verbonden) Ü; d) Leprozerie te Dono-Rodjo met 178 f3 patiënten. Beheerder P. J. Bouwer 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 o . c , s K. P. C. A. Gramberg!) | A. Europeesche c yan der Hor « 2) <; B. Inlandsche : Soeharto 2 ) ... 2 1 — 2 1 K] / i Zr M. Klaassen 2) ü A. \ aantal j Zr W. H. C. Steinmetz 3) ■5. gg Europ. 1 Zr M - 4 > ^3 ' waarvan vroedvrouwen Ü £■ g j i S aantal £ ' ' I waarvan vroedvrouwen 2 1 5 1 1 3 1 6 Gediplomeerde Inlandsche verplegers . „ , . , . , ( A. Europeanen . Hulpkrachten voor de ) B lnland ^ s huishouding, admin.. enz. ^ c chinee2en . 12 2 8 1 1 1 4 1 2 2 14 5 14 1 Aantal bedden 371 52 38 461 , t , .... . s mannen.... Aantal patienten ; v t vrouwen 1690 651 448 239 233 102 2371 992 „ operaties in 1933 .... , , , , . \ in eigen inrichting Aantal verloss.ngen > bujte « eig£n inric y hting „ verpleegdagen Gemiddeld aantal patiënten per dag Nieuwe polikliniek-patiënten in 1933 . Gemiddeld aantal patiënten per polikliniekdag 427 26 114 120785 331 13420 257 1 31 16180 44 4022 59 6476 18 427 27 145 143441 393 17442 l ) te Pakkis bij Tajoe. — 2 ) te Kelet. — 3 ) te Dono-Rodjo. — 4 ) te Margaredja.